O-STA

Seja nadzornega sveta Telekoma Slovenije: Planet TV v partnerstvu z Antenna Group

Ljubljana, 20. oktobra - Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na včerajšnji redni seji potrdil poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za leto 2013 s projekcijo do leta 2017. Potrdil je tudi predlog strateškega partnerstva Planet TV z Antenna Group.

Poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za leto 2013 s projekcijami za nadaljnja štiri leta upošteva trenutne makroekonomske okoliščine ter gospodarske napovedi v Sloveniji in v regiji, kjer je Telekom Slovenije aktiven preko svojih hčerinskih družb. Upošteva tudi panožne trende, še posebej trende v poslovanju prvotnih operaterjev, ki se spopadajo z upadom prihodkov klasične telefonije. Nadomeščajo jih z novimi storitvami in iščejo nove poslovne modele. Stabilizacija prihodkov ter njihova rast v prihodnje in na drugi strani zniževanje stroškov ostajajo prednostna naloga pri uresničevanju poslovnega načrta.

Nadzorni svet je tudi potrdil predlog strateškega partnerstva Planet TV z največjo grško medijsko družbo Antenna Group. Vse podrobnosti o bodočem sodelovanju bosta partnerja predstavila na novinarski konferenci, ki bo takoj po novem letu.

S področja kadrovskih zadev je nadzorni svet obravnaval predlog Marka Boštjančiča za sporazumno razrešitev z mesta člana uprave Telekoma Slovenije. V prihodnje bo prevzel nove zadolžitve v družbi. Novega člana uprave lahko družba išče z javnim razpisom, s povabilom ali s pomočjo agencije za kadre. Nadzorni svet je potrdil tudi podaljšanje mandatov direktorjema hčerinskih družb TSmedia in Primo.

Nadzorni svet je včeraj že pričel z opravili, potrebnimi za zaključek svojega mandata in imenovanje novih članov nadzornega sveta.