O-STA

Priljubljenost i.šole raste

Koper, 4. januarja 2013 - Z zaključnimi predstavitvami smo za konec leta 2012 zaokrožili izvedbo še tretje inovacijske šole v okviru predmeta Snovanje in izpeljava podjetniške zamisli, ki smo jo tudi tokrat na Fakulteti za management izvedli v sodelovanju z Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem Primorske. Študenti so prikazali svoje ustvarjalne rešitve realnih poslovnih izzivov, ki sta jih posredovali podjetji Banka Koper in Plan e.

Šesttedenski izobraževalni projekt i.šola (inovacijska šola), nosilca izr. prof. dr. Mitje Ruzzierja, temelji na filozofiji ustvarjalnega mišljenja po vzoru standfordske univerze v Združenih državah Amerike. Glavni cilj i.šole je naučiti se dizajnerskega načina razmišljanja, ki ponuja drugačen pogled na razvoj idej in proizvodov in pomeni odmik od klasičnega ekonomskega reševanja problemov.

Priljubljenost inovacijske šole raste. Letos smo jo izvedli z največjo skupino študentov doslej. 42 navdušencev je s pomočjo praktičnih izzivov razvijalo ustvarjalno razmišljanje. Raziskovali so, kako lahko k reševanju poslovnih izzivov pristopijo, tako da se postavijo v škornje kupca, podjetja in tehnološke izvedljivosti rešitve.

Inovacijska šola spodbuja ustvarjalni pristop k reševanju problemov in sodelovanje med gospodarstvom in univerzo. Tako sta praktične poslovne izzive podali podjetji Banka Koper in Plan e, študenti pa so s pomočjo metodologije dizajnerskega razmišljanja urili svoje veščine reševanja poslovnih izzivov in hkrati delali na konkretnih poslovnih situacijah. Za podjetje Plan e so študenti razvijali predlog spletnega sejmišča, namenjenega sodelovanju med majhnimi in srednjimi podjetji. Za Banko Koper pa so razvijali bančne rešitve, ki bi odgovarjale na probleme starejših, odražale posebnosti mladih in vključevale medgeneracijsko sodelovanje.

Nastali so prototipi rešitev. Nekateri prototipi so bili osredotočeni na notranjo opremo banke, prilagojeno potrebam današnjih strank. Drugi so podali rešitve za informacijsko-komunikacijske tehnologije. Spet tretji so se osredotočili na doživetje strank in predlagali rešitve, ki bi bančne poslovalnice pozicionirale kot družabni prostor.

Predstavniki podjetij, ki so se tudi udeležili zaključne prireditve, so v povratni informaciji študentom izpostavili, da so njihove rešitve zanimive in uporabne, nekatere pa celo odpirajo nove možnosti poslovanja. Posebej so jim bile všeč ugotovitve etnografskega pristopa k raziskovanju poslovnih izzivov, saj potrjujejo nekatere njihove domneve in odpirajo nove poti razmišljanja.

Na drugi strani so študenti izkazali svojo zavzetost za delo, saj so nekateri kar nekaj svojih prostih ur preživeli na univerzitetnem inkubatorju, kjer so skupaj s kolegi razvijali rešitve. Ena izmed študentk je po zaključku povedala: "Pri tem predmetu smo res uživali, izvedba je bila svojevrstno doživetje, učenje na čisto poseben, zabaven način, tako bi lahko študirali kar celo leto.

Velika prednost je ta, da poleg skupinskega dela vsak dela še individualno, piše eseje in poda svoja razmišljanja, ki mogoče v skupini sploh ne bi prišla do izraza, tako da vse pohvale za enkratno zasnovo predmeta. Če bi bil še drugi del inovacijske šole, torej nadaljevanje, bi bili vsi navdušeni. Dobro je, ker se dela sproti (čeprav so sprva nekateri nejevoljni, so na koncu vsi zadovoljni z rezultati svojega dela) in tako sproti osvaja nova znanja, ki dosežejo tudi večji učinek, kot če se moraš kopico snovi naučit za izpit naenkrat in na žalost v tako kratkem času ne osvojiš toliko znanja naenkrat, kot če delaš sproti, več predmetov bi moralo potekati na tak način. In mentorji ste nas izvrstno vodili skozi vse čeri in 'male zablode', to se je lepo videlo pri izvrstnih predstavitvah, res hvala za to posebno doživetje in čudovito izkušnjo."

Letošnja inovacijska šola je zaključena, a delo se nadaljuje. Skupaj z Banko Koper smo se odločili, da pripravimo predstavitev Inovacijske šole v sliki in besedi. Kot spomin za udeležence na inovativno doživetje in kot navdih za prihodnje generacije, da se nam pridružijo. Utrinke letošnje izvedbe si lahko ogledate tudi na priljubljenem družabnem omrežju Facebook. Skozi "doživetje" inovacijske šole so študente poleg nosilca predmeta, izr. prof. dr. Mitje Ruzzierja, letos vodili še asist. mag. Blanka Tacer, asist. Tine Nagy in mentor ter inovator Boris Pfeifer. Letošnja izvedba inovacijske šole je bila podprta tudi s strani projekta Know US, programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, ki temelji ravno na soustvarjanju konkurenčnega znanja med univerzami ter malimi in srednjimi podjetji.

Dodatne informacije o i.šoli so na spletni strani www.uip.si in www.fm-kp.si.