O-STA

Za manj lačnih otrok in boljšo zdravstveno oskrbo

Bayer obdaril ZPMS in ambulanto Pro Bono

· Bayer podprl družbeno odgovorno akcijo Zveze prijateljev mladine Slovenije Siti besed, s katero želijo odpraviti stigmo in lakoto slovenskih šolarjev iz socialno šibkejših družin

· Ob novem letu podprli tudi delovanje brezplačne ambulante s posvetovalnico za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja Pro Bono

Ljubljana, 10. januar 2013 - Ena od vidnejših lastnosti Bayerjeve zgodbe o uspehu je tudi dejstvo, da so tako podjetje kot njegovi zaposleni družbeno odgovorni. Zavzemanje za socialne tematike in družbena razmerja znotraj skupnosti predstavljajo dobršen del naše korporativne kulture. V Bayerju smo se v skladu z našim poslanstvom - Znanost za boljše življenje - odločili, da sredstva, namenjena novoletnih obdarovanjem, namenimo v dobrodelne namene in s tem pomagamo najšibkejšim okoli nas. Zato smo ob novem letu donirali Zvezi prijateljev mladine za malice in kosila slovenskih otrok ter Slovenski filantropiji za delovanje brezplačne ambulante za nezavarovane osebe Pro Bono.

Družbeno odgovorna akcija Siti besed je vseslovenske akcija, s katero si v Zvezi prijateljev mladine Slovenije prizadevajo, da od septembra 2013 v slovenskih šolah ne bi bilo več lačnih otrok in s tem povezane stigme. Z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, ki je začel veljati 31. maja je bila namreč splošna subvencija za vse učence ukinjena. Do subvencije so trenutno upravičeni le tisti iz socialno šibkih družin, vendar pa zaradi dokaj visoko postavljene dohodkovne meje za pridobitev subvencije pri šolski prehrani, nekateri učenci ostajajo lačni. Ker jih učiteljice izločajo iz vrst za hrano, so s tem tudi stigmatizirani. Veliko je otrok, ki zaradi tega trpijo - ne le lakote, ampak so tudi čustveno prizadeti in osramočeni. Bayer želi s svojim prispevkom pomagati tem otrokom in podpreti to plemenito akcijo.

Karin Elena Sánchez, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije je ob tem dejala: "To, da so nekateri slovenski šolarji še vedno lačni zaradi hude socialne stiske njihovih staršev in skrbnikov, je še vedno resnica. Zato je vsaka donacija v sklad Siti besed dobrodošla in samo upamo lahko, da bodo takšne akcije v prihodnosti nepotrebne. Z novim zakonom o šolski prehrani se bo položaj izboljšal, a ta zakon še vedno ne zagotavlja toplega obroka vsem slovenskim šolarjem. Je pa zagotovo korak naprej."


Ambulanta Pro Bono s posvetovalnico je namenjena osebam brez zdravstvenega zavarovanja. V njej večina zdravnikov in drugih zdravstvenih, strokovnih ter tehničnih delavcev dela prostovoljno. Pomoč nudi predvsem osebam brez stalnega prebivališča in osnovnega zdravstvenega zavarovanja ter tistim, ki sicer imajo osnovno zdravstveno zavarovanje, nimajo pa kot tujci, begunci oz. azilanti pravice do dodatnega zdravstvenega zavarovanja, a potrebujejo še druge oblike pomoči.

V prvih letih delovanja so v njej našli pomoč zlasti brezdomci in izbrisani, danes pa je vse več odpuščenih delavcev ter manjših obrtnikov in njihovih družin, ki sicer ne zmorejo plačevati visokih prispevkov. Z donacijo ambulanti želi Bayer lajšati breme, ki pesti vedno več ljudi in tudi njihovih družin. Ker za boljše življenje prispevajo tudi sodelavci ambulante, Bayer z veseljem podpira njihovo dejavnost.

###

Bayer: Science For A Better Life

Skupina Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na področjih varovanja zdravja, prehrane in visokotehnoloških materialov. Kot inovativna družba zastavlja smernice na intenzivno raziskovanih področjih. Bayerjevi izdelki in storitve so oblikovane za dobrobit ljudi in izboljšanje kakovosti življenja. Skupina obenem stremi k ustvarjanju vrednosti skozi inovacije, rast in visokimi doprinosi. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja in deluje kot družbeno in etično odgovoren korporativni državljan. V letu 2011 je skupina zaposlobala okoli 112.000 oseb in dosegla prodajo v višini 36,5 mlrd €. Investicijski stroški so znašali 1,7 mlrd €, stroški za raziskave in razvoj pa 2,9 mlrd. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, Tel. 01 581 44 64

E-Mail: katja.kresse@bayer.com

Več informacij na www.bayer.si.

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.