O-STA

Nov poslovnik o delu uprave Telekoma Slovenije

Ljubljana, 24. januarja - Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na včerajšnji seji razpravljal o nekaterih rednih zadevah iz svoje pristojnosti. Med drugim je potrdil dnevne rede skupščin hčerinskih družb doma in v tujini, ki bodo v kratkem. Seznanil se je tudi z rezultati merjenja organizacijske klime v družbi ter potrdil predlog novega poslovnika uprave.

Po novem poslovniku je predsednik uprave Telekoma Slovenije mag. Rudolf Skobe pristojen za področja prodaje in marketinga, sekretariata uprave, odnose z javnostmi, kadre, notranje revidiranje, pravne zadeve in regulativo, projekte in sisteme kakovosti ter varnost,. Podpredsednik uprave Zoran Vehovar koordinira delo na področju dostopovnega omrežja, konvergentnega jedrnega omrežja in zagotavljanja storitev. Članica uprave Mateja Božič je prevzela skrb za uporabnike, področje informatike ter nabavo, logistiko in splošne zadeve, član uprave Zoran Janko pa finance, računovodstvo in kontroling ter veleprodajo. Delavska direktorica Darja Senica opravlja naloge v okviru zakonskih pristojnosti.

Rezultati merjenja interne organizacijske klime so v Telekomu Slovenije tudi tokrat dobri in presegajo tako povprečja podobnih merjenj v nekaterih drugih večjih in primerljivih slovenskih podjetjih, kot tudi slovensko povprečje. Potrdil je še izbor izvajalca na področju medijskega načrtovanja in zakupa medijev za leti 2013/2014, ki je postal Pristop Media.