O-STA

Mobitelov Paket 2013 na voljo vse do 28. februarja

Ljubljana, 30. januarja - V Telekomu Slovenije so se zaradi izjemnega zanimanja odločili, da bodo ponudbo posebnega novoletnega naročniškega Paketa 2013 podaljšali za mesec dni, to je do 28. februarja. Kot je znano, je Paket 2013 z izjemno mobilno ponudbo oblikovan v znamenju leta 2013, namenjen pa je fizičnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom oziroma drugim fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost.

Paket 2013 je prvi naročniški paket v Mobitelovi ponudbi, ki s fleksibilno ponudbo uporabnikom omogoča poljubno porabo skupnih vključenih enot mobilnih storitev, zakupljenih z mesečno naročnino. Tako imajo naročniki Paketa 2013 za 20,13 evra mesečno na voljo 2.013 enot storitev, ki jih lahko prosto porabijo za pogovore v vsa slovenska omrežja, pošiljanje sporočil SMS/MMS in paketni prenos podatkov, skladno s svojimi navadami. Pri tem je ena enota storitve enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali enemu sporočilu SMS/MMS ali enemu MB prenesenih podatkov, po porabljenih zakupljenih količinah pa je cena za vsako nadaljnjo enoto mobilnih storitev 0,15 evra. V primeru zakupa dodatnih storitev naročniki Paketa 2013 najprej porabijo količine, ki jih omogočajo dodatne storitve, šele nato zakupljene količine enot storitev v okviru naročnine Paketa 2013. S sklenitvijo naročniškega razmerja za Paket 2013 Telekom Slovenije naročniku zaračuna priključno takso v višini 11,87 evra. V primeru spremembe iz obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel na Paket 2013 pa se naročniku zaračuna enkratni znesek v višini 30 evrov, medtem ko je prehod iz predplačniškega sistema Mobi na Paket 2013 brezplačen. Vse navedene cene vključujejo DDV.

V Telekomu Slovenije s 1. februarjem v svojem mobilnem delu ukinjajo storitvi Izbira NAJNAJ Premium in Izbira NAJNAJ Plus. Ti dve storitvi sta naročnikom, poleg dodanih storitev Integral, Mobilna TV ali SMS/MMS sporočil omogočali ugodnejši nakup mobilnih naprav z mesečnim odplačilom. S 1. februarjem ju nadomeščajo s ponudbo klasičnega obročnega odplačevanja kupnine naprav, ki je za uporabnike bolj preprosta in tudi ugodnejša. Obročno odplačilo kupnine je na voljo za akcijski nakup naprav, ki jih ponujajo v prodajnih akcijah za storitve Mobitel. Znesek mesečnega obroka bo zaokrožena na cel evro, obdobje vezave za 12 oziroma 24 mesecev pa se bo prilagodilo napravam, kot je bila praksa že v preteklosti. Uvedba obročnega plačila kupnine pomeni prilagoditev akcijskih cen, le-te pa se bodo, gledano na predhodne prodajne cene, do končnih kupcev znižale. Ne samo da obročno plačilo kupnine prinaša pocenitev naprav, velja tudi za celotno prodajno ponudbo storitev pod blagovno znamko Mobitel. Akcijska ponudba z obročnim odplačilom kupnine bo veljala za vse naročniške pakete, ki lahko sodelujejo v okviru Splošne akcije, za vse Instant Internet pakete in za nekatere posebne pakete, kot je paket SIM 2. Več o obročnem odplačilu kupnine za naprave si lahko po 1. februarju preberete v Pogojih akcijskega nakupa naprav na www.mobitel.si.

Prav tako bodo v Telekomu Slovenije s februarjem prenehali s trženjem dveh paketov, in sicer Internet start Premium in Internet neomejeno Premium, ki sta omogočala nakup prenosnika ali druge podatkovne naprave po posebno ugodni ceni. Ugodnejši nakup naprav bodo reševali z obročnim odplačevanjem. Naročnikom, ki imajo sklenjeno razmerje za prvi ali drugi paket in se odločajo za nakup nove podatkovne naprave, svetujejo prehod na enega izmed obstoječih paketov Instant Internet: Piko, Mini, Start ali Neomejeno.