O-STA

Rezultati 58. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

58. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 12.06.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 58. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM058110702 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 689 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,371. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 8,14%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,459 in 99,356 (obrestna mera od 6,99% do 8,33% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 58. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 11.07.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 19.06.2002. Razpisana emisija 59. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM059180702 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 20.06.2002.