O-STA

Mednarodna konferenca "Time and Matter 2013"

Laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev Univerze v Novi Gorici od 4. do 8. marca 2013 tretjič po vrsti organizira mednarodno konferenco z naslovom "Čas in snov 2013" (ang. "Time and Matter 2013"). Predsednik mednarodnega programskega odbora konference, ki se tokrat odvija v prostorih Univerze v Novi Gorici v Benetkah, je prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Poudarek interdisciplinarnega srečanja, katerega iztočnice so problematike mase, časa in prostora na vseh velikostnih skalah v naravi, bo v luči najnovejših eksperimentalnih odkritij mednarodnih kolaboracij na trkalniku LHC v Evropskem centru za fiziko delcev CERN na mehanizmu izvora mase v naravi in z njim povezanim odkritjem Higgsovega bozona.

Na konferenci bodo predavali priznani vabljeni predavatelji s celega sveta, med drugimi prof. dr. Peter Higgs, ki je prvi napovedal obstoj Higgsovih bozonov, ter prof. dr. Gerard 't Hooft, prejemnik Nobelove nagrade za fiziko za pojasnitev kvantne zgradbe elektrošibke interakcije v fiziki osnovnih delcev. Rezultate mednarodne kolaboracije ATLAS iz CERN-a bo predstavil vodja slovenske skupine v kolaboraciji prof. dr. Marko Mikuž z Odseka za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev Instituta Jožef Stefan. Sekcije predavanj bodo podrobneje obdelale tudi problematiko obstoja temne mase in temne energije, natančnih meritev časa, probleme smeri časa, probleme kršitve diskretnih simetrij v naravi, teorijo kvantne gravitacije ter filozofske poglede na predstavljena znanstvena vprašanja.

Več informacij je na voljo na spletni strani konference: http://tam.ung.si/

Dodatne informacije: Andreja Leban, T: 05 3315 397, E: andreja.leban@ung.si