O-STA

Vabilo na predavanji prof. Marka Hudsona o ljudstvu Ainu

Antropologija Ainujev: (1) Izvor in zgodovina ljudstva Ainu (2) Predmoderni ainujski način življenja

Ljudstvo Ainu s severa Japonske je klasično ljudstvo antropoloških študij. Četudi so bili Ainuji v 20. stoletju podvrženi veliki diskriminaciji, jih je japonska vlada leta 2008 končno priznala kot avtohtono ljudstvo Japonske. V predavanjih bomo najprej obravnavali zgodovinski izvor ljudstva Ainu s stališča fizične antropologije, arheologije in jezikoslovja. V drugem delu pa si bomo ogledali tradicionalni način življenja Ainujev pred japonsko in rusko kolonizacijo v 19. stoletju.

Mark Hudson (http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_J._Hudson) je profesor antropologije na Univerzi Nishikyushu (http://www.nisikyu-u.ac.jp/en/academics.html) na Japonskem in član skupine "History Working Group" na Centru za ainujske in avtohtone študije Univerze na Hokkaidu. Knjiga Beyond Ainu Studies: Changing Academic and Public Perspectives (Onkraj ainujskih študij: k spreminjanju akademskih in javnih pogledov), katere sourednik je, bo izšla jeseni 2013 pri založbi Hawaii University Press.

Predavanji, ki ju organizira Oddelek za azijske in afriške študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, bosta potekali 11. in 12. marca 2013.

11. 3. 2013 / 16.20 - 18.00 (Rimljanka, Aškerčeva 2)

12. 3. 2013 / 16.20 - 18.00 (R2, Aškerčeva 2)

Predavanji bosta v angleškem jeziku.