O-STA

Diderotove filozofske zgodbe na Besedni postaji naslednjo sredo

Na Besedni postaji

v sredo, 10. aprila 2013, ob 17. uri (FF, Modra soba, V. nadstropje):

Denis Diderot, TO NI ZGODBA in druge zgodbe (Založba Mladinska knjiga, 2012)

O knjigi se bosta pogovarjala prevajalca zgodb dr. Primož Vitez in dr. Miran Božovič.

Diderotov izjemni filozofski domet je realiziran v njegovi sposobnosti natančne analize stanj in miselnih konsekvencah, temelječih na doslednem upoštevanju razuma in naravnanosti k splošnemu dobremu. Z nenavadno ostrino prepoznava vrzeli in defekte v mentalnih in družbenih sistemih, jih s kritičnim pogledom razgali in hkrati ovrednoti varnostni potencial sprememb. Diderot razume, da je spreminjanje sistemov odvisno od dinamike njihove rabe, se pravi od družbene stvarnosti, v kateri ti sistemi omogočajo znosno komuniciranje med ljudmi. V teh procesih razpoznava tudi časovno komponento: sistemska sprememba je praviloma dolgoročen postopek, ki od kritičnih uporabnikov terja določeno mero strpnosti - sploh če imajo v mislih evolucijo in jim ne gre za revolucionarno prelivanje krvi. Diderotov sklep je spravljiv, vendar neizprosen:

"Nesmiselnim zakonom bomo ugovarjali, dokler ne dosežemo, da se spremenijo; dotlej pa jih bomo upoštevali."

(iz spremne besede Primoža Viteza)

Prijazno vabljeni!

Besedne postaje v sodelovanju s slovenskimi založbami prireja Knjigarna Filozofske fakultete UL, Aškerčeva 2, Ljubljana, tel. št. : 01/241 11 19, E: knjigarna@ff.uni-lj.si; www.knjigarna.ff.uni-lj.si

Tokratno Besedno postajo smo pripravili skupaj z Založbo Mladinska knjiga.