O-STA

Vabilo na letni koncert Študentskega pevskega zbora Filozofske fakultete in Filozofske filharmonije, simfoničnega orkestra Filozofske fakultete

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani vabi na letno produkcijo Študentskega pevskega zbora Filozofske fakultete (zborovodkinja Tjaša Ribizel) in Filozofske filharmonije, simfoničnega orkestra Filozofske fakultete (dirigent Gregor Pompe). Koncert bo v torek, 7. 5. 2013, ob 20.00, v Veliki dvorani Kulturnega centra Španski borci.

Vstop prost. Brezplačne vstopnice so na voljo v Knjigarni Filozofske fakultete UL (Aškerčeva 2) ali na blagajni Kulturnega centra Španski borci.

Program in o nastopajočih:

Še rož'ce so žalovale (koroška, prir. Vasilij Mirk)

Mrtvaška kost (gorenjska, prir. Janez Močnik)

Ta drumlca je zvomlana (koroška, prir. Lojze Lebič)

Pred pustom je bilo (gorenjska, prir. Tomaž Habe)

Igraj kolce (belokranjska, prir. Jakob Jež)

Ernst Toch, Valček

Študentski pevski zbor Filozofske fakultete, Tjaša Ribizel (zborovodkinja)

Slavko Osterc, Religioso iz Suite za orkester

Marijan Lipovšek, Larghetto iz Druge suite za godala

Benjamin Ipavec, Pvi stavek iz Serenade za orkester na lok

Richard Wagner, Siegfriedova idila

Filozofska filharmonija, simfonični orkester Filozofske fakultete, Gregor Pompe (dirigent)

Konec študijskega leta 2009/2010 je skupina študentov po razpadu svojega nekdanjega pevskega zbora Sinji orel na Oddelek za muzikologijo FF v Ljubljani naslovila prošnjo za strokovno vodstvo. Ponudbo je kljub skromni zasedbi ter obilici dela za doktorat in vodstvu drugih zborov sprejela mlada raziskovalka Tjaša Ribizel. Ne zaman, kajti v dobrem letu se je izkazalo, da za zborovsko petje obstaja veliko zanimanje. Že v v začetku oktobra 2010/2011 je bil ustanovljen Študentski pevski zbor Filozofske fakultete. Z rastjo zbora je rasel tudi program, postajal vse bolj raznolik, zahteven in mednarodno obarvan: tako se je ŠPZFF preizkusil že v prepevanju latinskih renesančnih pesmi ter Mozartovega Requiema, nemških romantičnih žalostink, avantgardnih ritmičnih eksperimentov, filmske glasbe in slovenskih ljudskih skladb, vse skupaj pa začinil z odlomkom iz Griegovega Peera Gynta v norveščini, švedskimi ljudskimi pesmimi za praznik sv. Lucije in ukrajinsko kolednico Ščedrik. Letošnje leto je posvečeno slovenski ljudski glasbi v priredbah priznanih slovenskih skladateljev.

Filozofska filharmonija, simfonični orkester Filozofske fakultete je ob začetku študijskega leta 2011/12 izrasel iz Orkestra muzikološkega društva, ki je bila leta 2010 ustanovljen iz članov študentske sekcije Slovenskega muzikološkega društva. Te so želeli uresničiti že dalj časa tlečo študentsko željo po skupnem muziciranju. Po uspešni realizaciji koncertne predstave Peer Gynt, so se člani odločili, da svoje delovanje in orkester razširijo, zato so v svoje vrste povabili vse študente Filozofske fakultete. Danes šteje orkester 30 članov, med glasbeniki pa najdemo tako študente kot tudi zaposlene, po svojih izobrazbi pa sedijo drug ob drugem glasbeni navdušenci in tudi kak študent Akademije za glasbo. Orkester, ki ga vodi prof. Gregor Pompe, na ta način dokazuje, da je možno dejavno posredovanje med teorijo in prakso ter med študenti in profesorji.