O-STA

Archibald Kremser imenovan za novega člana uprave NLB

Nadzorni svet NLB je imenoval Archibalda Kremserja za novega člana uprave NLB s petletnim mandatom. Pristojen bo za finančno področje banke (Chief Financial Officer). Mandat bo nastopil z dnem pridobitve licence Banke Slovenije.

Archibald Kremser je bil za člana uprave NLB izbran na podlagi večstopenjskega izbirnega postopka s pomočjo ugledne mednarodne kadrovske agencije z bogatimi izkušnjami pri izbiranju kadrov za najvišja vodstvena mesta na področju bančništva.

Izbor kandidata je sledil v naprej pripravljenem profilu. Agencija je na tej osnovi komisiji nadzornega sveta NLB za imenovanja posredovala širši nabor kandidatov. Med njimi so člani komisije naredili ožji izbor. Predsednik uprave NLB in posamezni člani nadzornega sveta (NS) NLB so z vsakim izmed njih opravili razgovore. Dokončni predlog o izbiri najprimernejšega kandidata je na podlagi razgovora in celovitega ter podrobnega poročila o kandidatu nadzornikom posredoval predsednik uprave NLB, nadzorni svet pa je predlog sprejel.

Archibald Kremser je s svojimi bogatimi mednarodnimi izkušnjami na področju prestrukturiranja bank ter na področju privatnega bančništva in korporativnih financ najbolj prepričal izbirno komisijo. V NLB bo njegova ključna naloga uspešna izvedba programa finančnega prestrukturiranja in intenzivna obravnava nestrateškega dela portfelja banke.

"Veseli nas, da se je gospod Archibald Kremser odločil sprejeti povabilo v upravo NLB. Tako bo lahko uprava banke dopolnjena z odličnim sodelavcem v obdobju, ko moramo na področju finančnega upravljanja banke, ki bo Kremserjeva primarna odgovornost, že v kratkem dokončati in potem tudi uveljaviti jasno opredeljen poslovni model finančnega prestrukturiranja. Z njegovo izvedbo bomo ustvarili temelje za preglednejše upravljanje portfelja banke. Na ta način bomo ustvarili pogoje za izboljšano dobičkonosnost banke in povečali perspektivnost za nove vlagatelje," je ob sprejetju odločitve povedal predsednik uprave NLB Janko Medja.

Predvidoma se bo že kmalu upravi NLB pridružil še en član, zadolžen za področje tveganj (Chief Risk Officer).

Kdo je Archibald Kremser

Archibald Kremser je po rodu Avstrijec in deluje v bančnem sektorju že več kot 15 let. Z delom je začel v svetovno priznanih svetovalnih podjetjih Ernst & Young (Avstrija) in Bain & Company (Nemčija). Sodeloval je pri nekaterih večjih projektih integracije po zaključeni združitvi bank na področju srednje in vzhodne Evrope, kakor tudi pri projektih za doseganje boljših rezultatov poslovanja v finančnem sektorju.

Nadzoroval je ustanovitev in delovanje hčerinskih podjetij Dexia-Kommunalkredit Bank na področju srednje in vzhodne Evrope (v Romuniji, Bolgariji, na Hrvaškem, Madžarskem, Poljskem, Slovaškem in na Češkem) s skupno letno vsoto kreditov v vrednosti približno 1,5 milijard evrov. V času finančne krize je Avstrija prevzela lastništvo nad banko Kommunalkredit. V tem procesu je bil zadolžen za pomembne naloge prestrukturiranja banke, vključno z njenimi hčerinskimi podjetji, ki jih je bilo potrebno prodati, zapreti ali združiti.

Prav tako je bil zadolžen za več obsežnih ukrepov za prestrukturiranje kapitala v slabi banki, kar je omogočilo delitev bremena pri zagotavljanju državne pomoči in posledično njeno povračilo, s čimer je Avstrija prihranila več kot 125 mio evrov. Od leta 2011 pa je bil odgovoren za vodenje strateškega repozicioniranja banke Kommunalkredit Austria s pomočjo novih razvojnih aktivnosti za povečanje ne-obrestnih prihodkov preko svetovalnih storitev in upravljanja sredstev ter z vzpostavitvijo koncepta direktnega bančništva. Deloval je na več direktorskih in vodstvenih pozicijah v banki Kommunalkredit Group, predvsem na področju finančnega upravljanja.

Diplomiral je na Univerzi za Tehnologijo na Dunaju in na MBA mednarodni poslovni šoli INSEAD v Franciji, kjer je opravil specializacijo s področja vodenja bank in korporativnih financ.


Odnosi z javnostmi NLB