O-STA

Prva seja nadzornega sveta v novem mandatu

6. maj 2013

Ustanovna seja nadzornega sveta Telekoma Slovenije se nadaljuje jutri.

Ljubljana, 6. maja - Nadzorni svet Telekoma Slovenije se je danes popoldne sestal na prvi konstitutivni seji v novem sklicu. Mandat je članom začel teči 27. aprila. Kot je znano, je skupščina delniške družbe februarja imenovala nove člane nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital. Člani nadzornega sveta v novi sestavi so Adolf Zupan, Bernarda Babič, Borut Jamnik in Tomaž Berločnik. Dve mesti v nadzornem svetu, ki predstavljata kapital, ostajata nezasedeni najverjetneje do naslednje skupščine, ki je predvidena 20. junija, saj sta dva imenovana člana takoj po seji prejšnje skupščine odstopila. V nadzornem svetu so še Milan Richter, Martin Gorišek in Branko Sparavec kot predstavniki zaposlenih, ki jim mandat poteče 13. novembra letos.

Nadzorni svet je ustanovno sejo prekinil, saj nihče od predstavnikov kapitala ni dobil potrebne večine za mesto predsednika nadzornega sveta. Člani NS bodo konstitutivno sejo nadaljeval jutri, v torek, 7. maja 2013 ob 13.30 uri v prostorih Telekoma Slovenije.