O-STA

Srečanje predstavnikov slovenskih podjetij in sodelujočih na projektu AlpStore / ALPSTORE - "Energy Storage For The Alpine Space": Poletna šola o izzivih energetske prihodnosti

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani bo 27. in 28. junija 2013 potekala prva AlpStore poletna šola, na kateri bomo javnosti predstavili vsebino in cilje projekta. Organizator dogodka, ki bo odprt za javnost, je Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.

Ljubljana - 27.06.2013 - Nadaljnji razvoj energetike si težko predstavljamo brez tehnologij hranjenja energije. V okviru projekta AlpStore bo podana ocena, katere tehnologije hranjenja je smiselno uporabiti, v kakšnem obsegu in v katerih regijah. Pri tem bodo upoštevani tako tehnološki vidiki, kot tudi ekonomski, poseben poudarek pa bo namenjen izzivom, povezanim z ustreznim načrtovanjem in uveljavljanjem teh tehnologij v praksi. Te teme bodo obravnavane tudi na prvi AlpStore poletni šoli, ki jo Fakulteta za elektrotehniko prireja 27. in 28. junija v prostorih fakultete, Tržaška cesta 25, Ljubljana.

AlpStore je projekt Evropskega teritorialnega sodelovanja, financiran iz programa Območje Alp, ki združuje dobavitelje električne energije, razvojne agencije, raziskovalne ustanove ter nekatere druge javne in zasebne ustanove iz sedmih držav - Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Lihtenštajn, Slovenija in Švica - z osrednjim namenom omogočiti večje vključevanje obnovljivih virov energije v električno omrežje. Projekt se je začel julija 2012 s proračunom 3.000.000 evrov, zaključil pa se bo decembra 2014.

AlpStore partnerji iz sedmih držav razvijamo transnacionalni koncept STORM, ki bo osnova za načrtovanje dolgoročnih politik v posameznih regijah alpskega prostora. STORM je kratica za "Smart Storage and Mobility", ki opisuje model za razvoj in izbor celostnih rešitev preskrbe z energijo iz obnovljivih virov, ter hkrati odpravo nekaterih pomanjkljivosti takšne preskrbe. Na osnovi rezultatov in izkušenj, ki jih bomo pridobili iz lokalnih pilotnih projektov, bodo oblikovana priporočila in načrti za vsako regijo posebej. S pilotnimi projekti bomo preizkušali različne pristope; uporaba stacionarnih baterijskih sistemov v domovih, možnost uporabe izrabljenih baterij električnih vozil, optimalno obratovanje bioplinarn, testiranje skladišč stisnjenega zraka in podobno. Posebna pozornost bo namenjena odročnejšim bivalnim območjem (kot na primer Občina Jezersko, SI) in tudi poslovnim-mestnim okoljem (kot na primer Euroimpresa v Legnanu, Italija, območje blizu Milana). Z inteligentnimi sistemi hranjenja lahko takšna območja postanejo energetsko samozadostna in trajnostna.

Projekti konzorcij sestavlja 19 partnerjev iz sedmih držav alpskega območja, od katerih so trije partnerji iz Slovenije: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Regionalna razvojna agencija Gorenjske in Občina Jezersko. Poleg ostalih aktivnosti na projektu smo partnerji iz Slovenije odgovorni za izvedbo pilotnega projekta PV_REDOX, ki predvideva postavitev sončne elektrarne in baterijskega sistema VRB tehnologije. Napredno vodenje sistema bo omogočilo neprekinjeno napajanje občinske stavbe, izravnavanje koničnih obremenitev in nekatere druge funkcionalnosti. Pilotna testiranja bodo pokazala zmožnost vključevanja stacionarnih sistemov hranjenja v javno infrastrukturo, poslovne parke, podjetja in "pametne domove". Na osnovi ugotovitev bodo oblikovane smernice in priporočila za načrtovanje politik s tega področja.

Ostali partnerji na projektu so: B.A.U.M., Consult GmbH (NEM) je vodilni partner na projektu, odgovoren za razširjanje rezultatov in dosežkov projekta ter izvedbo demonstracijskega projekta na Bavarskem; A.L.O.T. s.c.ar.l. Agencija vzhodne Lombardije za promet in logistiko (IT) se ukvarja s promocijo in evalvacijo; Univerza v Lihtenštajnu je odgovorna za pregled trenutnega stanja na posameznih področjih projekta; Novae Alsace/Freshmile bodo izvedli demonstracijski projekt v Franciji; Euroimpresa Legnano s.c.r.l., so odgovorni za izvedbo demonstracijskih projektov v več državah. Ostali partnerji, vsak s svojim demonstracijskim projektom so: Lokalna energetska agencija - AGIRE, Mantova, Lombardija (IT), Avtonomna pokrajina Valle d'Aosta (IT), Vorarlberger načrtovanje in svetovanje GmbH - VLOTTE (AT), Evropski center za obnovljive vire energije - EEE, Güssing, Burgenland (AT), Univerza tehnologije Belfort-Montbéliard - UTBM (FR), Energetsko okoljski center Allgaeu - EZA (NEM), P+M Rothmoser GmbH&Co. KG (NEM), Public Power Utility Allgäu Ltd. (NEM), Energy and environmental centre allgaeu (DE), Raziskovalni center za energetsko ekonomiko - FFE (NEM), Elektrarne Oberhasli AG / Baterijska posvetovalnicat GmbH - KWO (CH).

Naslednja AlpStore poletna šola bo organizirana junija 2014 na Univerzi v Luganu.

Location: Faculty of Electrical Engineering, Trzaska cesta 25, Ljubljana, Slovenia

About AlpStore - Energy Storage for the Alpine Space

The energy turnaround will not work without proper storage technologies. The AlpStore project will lead to assessments, what kinds of storage means are reasonable to be used to different extents in different regions - from the technological as well as the economical perspective. A special focus is set on the challenges connected to planning and application of these technologies.

The AlpStore partners from seven countries develop long-term masterplans for their regions. Based on these masterplans, in every region short-term pilot implementations will be planned and implemented as far as possible. The local projects range from the use of storage technologies in private houses to second-life use of e-car batteries at charging stations for e-bikes, optimized operation of biogas plants or the testing of compressed air storage facilities.

On the occasion of the AlpStore Summer School taking place on June 27th and 28th 2013 in Ljubljana, Slovenia, different topics of the EU-funded project will be presented. The Summer School is addressed to public utility companies and regional decision makers in particular, who aim to contribute to the local energy turnaround by implementing ambitious energy and climate protection plans.

More information: http://www.alpstore.info/

Agenda, June 27th 2013

09:00 - 09:30 Coffee

Welcome and AlpStore Project Presentation

Welcome address

09:30 - 10:00 Prof. Dr. Igor Papič, Faculty of Electrical engineering, University of Ljubljana

AlpStore project presentation Ludwig Karg, Lead Partner AlpStore, Managing Director B.A.U.M. Consult München / Berlin

10:00 - 11:00 Ludwig Karg, Lead Partner AlpStore, Managing Director B.A.U.M. Consult München / Berlin Energy Transition and Region

11:00 - 11:20 Coffee Break

11:20 - 12:20 Prof. Dr. Marco Merlo, Assistant Professor at Politecnico di Milano Energy Transition and Power Systems - "An analysis from the Italian to the European

context"

12:20 - 13:20 Lunch

13:20 - 14:20 Dr. Michael Stöhr, Senior Consultant B.A.U.M. Consult München / Berlin Energy Transition and Storage - "Dealing with high penetration of renewable energy

generation: storage and other solutions"

14:20 - 15:20 Gabriele Grea - Expert Fellow at the Department of Institutional Analysis and Public Management, Bocconi University Milan Electric Mobility - "Electric vehicles for a smarter mobility: energy efficiency, business models and innovative concepts"

15:20 End of Day 1 - Coffee

Agenda, June 28th 2013

09:00 - 09:30 Coffee

Welcome to day 2

09:30 - 10:30 Prof. Dr. Andrej Kos, Dr. Blaž Peternel, Dr. Radovan Sernec, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana ICT Architectures for Smart Grids and project eBadge

10:30 - 11:30 Dr. Jurij Curk, Managing Director EURel Engineering VRB Energy Storage - Lessons Learned

11:30 - 11:50 Coffee Break

11:50 - 12:50 Dr. Francesco Regazzoni, Postdoctoral Researcher at ALaRI Institute of the University of Lugano, Switzerland ICT Security and Storage

12:50 - 13:50 Lunch

13:50 - 14:50 Prof. Dr. Miran Gaberšček, Acting Head of Laboratory for Materials Electrochemistry, National Institute of Chemistry Low Carbon Technologies - The Big View

14:50 End of Day 2 - Coffee

Opomba za urednika:

Projekt AlpStore je financiran iz programa Območje Alp 2007-2013, ki je del Evropskega teritorialnega sodelovanja (cilj 3, Regionalne politike 2007-2013). Skupaj s 13 drugimi programi si prizadeva za transnacionalno sodelovanje med evropskimi regijami. Splošni cilj programa je povečanje konkurenčnosti in prepoznavnosti območja sodelovanja na trajnosten način. S podporo nadnacionalnim projektom v alpskem prostoru spodbuja teritorialni razvoj. Ti projekti povezujejo ključne akterje na področju sodelovanja in prispevajo k razvoju rešitve za posamezne izzive alpskega območja, kot je določeno v programu "prednostnih nalog": konkurenčnost in privlačnost; dostopnost in povezljivost, okolje in preprečevanje tveganj.

Za več informacij obiščite: http://www.alpine-space.eu.

Kontaktna oseba:

Leopold Herman, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

tel.: +386 1 47 68178,

mob.: +386 51 355054,

leopold.herman@fe.uni-lj.si

http://www.alpstore.info/

www.alpine-space.eu