O-STA

150 let podjetja Bayer: Bayer nagradil Tilna Tehovnika kot prostovoljca - vzornika za družbeno zavzetost

Donacija v vrednosti 5000 evrov v podporo prostovoljnemu projektu med mladimi skavtinjami in skavti · "Bayer veliko donira v humanitarne namene, vseeno pa je nekaj posebnega, ko doniramo organizaciji, kjer kot prostovoljec deluje eden od zaposlenih," pravi dr. Anti Sainast, direktor Bayer d.o.o. Slovenia

Leverkusen, 2. julij, 2013 - S sedeža podjetja Bayer so sporočili, da so nagradili prostovoljni projekt Tilna Tehovnika Pobarvaj me kot vzoren primer družbene zavzetosti. Tehovnik (29 let), ki dela v računalniški podpori za uporabnike v slovenskem podjetju Bayer d.o.o., Ljubljana, je prevzel 5000 evrov, ki jih je namenila Bayerjeva fundacija Bayer Cares Foundation za dokončno izvedbo projekta. Tilen Tehovnik je eden od 150 Bayerjevih zaposlenih in upokojenih zaposlenih s celega sveta, ki jih je Bayer nagradil za njihov prispevek pri izboljšanju življenja v skupnostih, kjer je Bayer prisoten.

Dr. Anti Sainast, direktor Bayer d.o.o. Slovenija: "Bayer veliko donira v humanitarne namene, vseeno pa je nekaj posebnega, ko doniramo organizaciji, kjer kot prostovoljec deluje eden od zaposlenih," je dejal ob uradni podelitveni slovesnosti 18. junija v Ljubljani.

Tilen Tehovnik, prejemnik nagrade je dejal: "Skavtsko gibanje v svojem bistvu zagotavlja odgovore na potrebe družbe in vzgaja odgovorne državljane, ki so usposobljeni delati za skupno dobro v družbi. Kot skavt - vodnik obenem skušam iskati rešitve na potrebe, kako se spoprijemati s problemi v družbi in prispevati k boljšemu življenju. Zaključni del projekta Pobarvaj me bo potekal 14. septembra 2013 in se ga že veselim!"

"Projekt vključuje različne dejavnosti, ki temeljijo na dobrih delih. Cilj projekta je, da pomagamo ljudem v lokalnih skupnostih in spodbudimo mlade k udejstvovanju, da svoj prosti čas preživijo kot aktivni državljani. Projekt je razširjen po vsej Sloveniji in se bo zaključil na vseslovenskem srečanju, kjer se bo odvijala največja prostovoljna akcija," je pojasnil Tehovnik.

Tilen Tehovnik je član nacionalne ekipe, zadolžene za koordinacijo aktivnosti v lokalnih skupnostih. Lokalnim ekipam svetuje in pomaga pri načrtovanju projektov. Okoli 500 oseb (starejših, mladostnikov, otrok in ostalih posameznikov) je že imelo različne koristi od prostovoljnega dela, pričakujejo pa, da bodo v nadaljnjem odvijanju te akcije pomagali še dodatnim 500 osebam.

Za sredstva Bayer Cares Foundation je svoje prostovoljne projekte prijavilo 660 Bayerjevih zaposlenih in nekdanjih zaposlenih iz 62 držav. Žirija Bayer Cares Foundation, sestavljena iz strokovnjakov za korporativno družbeno odgovornost in partnerskih organizacij je izbrala najboljših 150 prostovoljcev - vzornikov iz 51 držav. Bayer je v skupnem seštevku zagotovil več kot 660.000 evrov sredstev za 150 prostovoljnih projektov.

Program prostovoljstva je ena od raznovrstnih aktivnosti podjetja Bayer ob praznovanju 150. jubileja podjetja, ki poudarja poslanstvo podjetja "Bayer: Znanost za boljše življenje // Bayer: Science For A Better Life".

Bayer: Science For A Better Life

Bayer je globalna družba s ključnimi kompetencami na področju varovanja zdravja, prehrane in visokotehnoloških materialov. Kot inovativna družba določa trende na raziskovalno intenzivnih področjih. Izdelki in storitve družbe so namenjeni izboljševanju zdravstvenega stanja in kakovosti življenja ljudi. Hkrati želi skupina ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja in deluje kot družbeno in etično odgovoren korporativni državljan. V poslovnem letu 2012 je skupina zaposlovala 110 500 ljudi in ustvarila prodajo v višini 39,8 milijarde evrov. Naložbe v osnovna sredstva so znašale 2,0 milijardi evrov, stroški raziskav in razvoja pa 3,0 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

###

Kontakt za medije:

Katja Kresse, 01 581 44 64

E-pošta: katja.kresse@bayer.com

Posebna spletna stran ob 150-letnici Bayerja www.150.bayer.com nudi informacije o vseh jubilejnih aktivnostih podjetja..

http://www.press.bayer.com/150

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.