O-STA

Donacija Telekoma Slovenije za obnovo mladinskega doma Favna na Debelem rtiču

Debeli rtič, 10. julija 2013 - Član uprave Telekoma Slovenije Zoran Janko je danes generalnemu sekretarju Rdečega križa Slovenije dr. Danijelu Starmanu predal ček v višini 20.000 evrov. Donacija, namenjena Mladinskemu zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, bo omogočila poplačilo stroškov obnove enega izmed mladinskih domov, ki mladostnikom nudijo aktivno in družabno preživljanje prostega časa med šolskimi počitnicami.

Mladinski domovi na Debelem rtiču so bili zgrajeni leta 1963 in še vedno dobro opravljajo svojo funkcijo, a so potrebni postopne obnove. V Rdečem križu Slovenije (RKS) so zato veseli donacije družbe Telekom Slovenije, s katero so obnovili temelje enega izmed mladinskih domov. Mladinski dom Favna je imel namreč zaradi delovanja podtalnih voda načete temelje, zato je bila nujna sanacija temeljnih tal. Poseg v skupni vrednosti 44.000 evrov je bil s tehnologijo globinskega injektiranja Uretek izveden marca letos in je bil v celoti financiran s sredstvi donatorjev.

Telekom Slovenije je kot družbeno angažirano podjetje ob tej priložnosti z veseljem priskočil na pomoč Mladinskemu zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, ustanovi, ki posebno pozornost namenja zdravemu razvoju otrok in mladostnikov. "V Telekomu Slovenije se zavedamo, da lahko pomembno vplivamo na naše okolje, zato je družbena odgovornost temelj našega poslovanja. Prizadevamo si, da bi s podporo dobrodelnim projektom prispevali k izboljšanju življenjskih razmer in čim širšemu krogu ljudi, ki pomoč potrebujejo, zagotovili možnosti za nadaljnji razvoj. Pri tem posebno pozornost namenjamo odnosu do otrok in mladostnikov, v tem okviru pa sodelujemo tudi z Zvezo prijateljev mladine (SiOL Pokal, Bralna značka, TOM telefon in drugi projekti). Tako smo ob tej priložnosti z veseljem pomagali tudi pri obnovi objekta Favna in s tem mladim omogočili brezskrbne in prijetne počitnice v naravnem okolju," je povedal Zoran Janko, član uprave Telekoma Slovenije.

"Rdeči križ Slovenije skupaj z mladinskim zdraviliščem in letoviščem Debeli rtič izvaja različne programe letovanja za predšolske in šoloobvezne otroke, tudi iz socialno ogroženih družin. V času šolskih počitnic jim poleg zdravega, varnega in prijetnega letovanja omogočamo tudi vključevanje v različne prostočasne dejavnosti ter učenje socialnih veščin in spretnosti, kar je še posebej pomembno za njihov nadaljnji razvoj in vključevanje v širšo družbo. Telekomu Slovenije smo zelo hvaležni za donirana sredstva, s pomočjo katerih bo mladinski dom Favna tudi letošnje poletje lahko nudil namestitev številnim otrokom," je v svojem nagovoru izpostavil dr. Danijel Starman, sekretar RKS.

V Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič so sicer mladostnikom, ki na Debelem rtiču počitnikujejo v času šolskih počitnic, namenjeni štirje mladinski domovi z večposteljnimi sobami. V zdravilišču vsako leto prebiva okrog 16.000 otrok, ki so deležni različnih zdravstvenih, gibalnih in drugih pedagoških programov, ki omogočajo sprostitev in izobraževanje ter spodbujajo osebnostni razvoj.

-###-

Dodatne informacije: Ana Žerjal, vodja Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič, Jadranska cesta 73, 6280 Ankaran, tel. 05 9097000, e-pošta: ana.zerjal@mzl-rks.si;

Katarina Prešeren, vodja Službe za odnose z javnostmi, Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel. 01/234 11 18, e-pošta: pr@telekom.si.