O-STA

Rezultati 65. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

65. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 31.07.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 65. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM065290802 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 773 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 501 lot naročil v skupni vrednosti 5.010.000.000 SIT po enotni ceni 99,367. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 8,19%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,500 in 99,263 (obrestna mera od 6,46% do 9,55% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 65. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 29.08.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 07.08.2002. Razpisana emisija 66. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM066050902 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 08.08.2002.