O-STA

NLB: nižje obrestne mere v avgustu]

NLB bo s 1. avgustom 2002 znižala izhodiščne obrestne mere za finančne pogodbe do enega leta, in sicer od 0,20 do 0,25 odstotne točke. Nove obrestne mere bodo veljale za posle, sklenjene od 1. avgusta dalje.

Ob uvedbi nominalizma za obrestne mere za kratkoročne finančne pogodbe do enega leta v začetku letošnjega julija smo v NLB poudarili, da se bo obrestna politika bank v prihodnje predvidoma bolj odzivala na razmere na trgu. To velja seveda tudi za segment dolgoročnih finančnih pogodb. Razmere na trgu torej pozorno spremljamo in tudi na njih bodo v prihodnje, ob ugodnih inflacijskih gibanjih, v veliki meri temeljile naše odločitve glede politike obrestnih mer.

NLB bo s 1.avgustom znižala obrestne mere za kratkoročna posojila in depozite do enega leta, in sicer od 0,20 do 0,25 odstotne točke, odvisno od ročnosti, višine in poslovnega sodelovanja z banko. Med razlogi za znižanje obrestnih mer so aktualna inflacijska gibanja, ki se umirjajo (mesečna inflacija: april: 1,4%, maj: 0,3%, junij: -0,2%, julij: 0,5%). Poleg inflacijskih gibanj, je za odločitev o avgustovski spremembi obrestnih mer NLB pomembno tudi znižanje donosov zakladnih menic ministrstva za finance ter znižanje nekaterih medbančnih obrestnih mer.

Po prehodu na obrestni nominalizem za kratkoročne finančne pogodbe bistvenih sprememb pri ravnavnju komitentov nismo opazili. Nove obrestne mere bodo veljale za nove posle, sklenjene od 1. avgusta dalje, kratkoročni posli, sklenjeni do 31. julija pa se bodo iztekli po starih pogojih.