O-STA

NLB: Posebna ponudba za kmetovalce

V Novi Ljubljanski banki se zavedajo pomena kmetijstva in njegove vloge pri celostnem razvoju podeželja in obnovi vasi. Zato so pripravili celo paleto storitev, namenjenih kmetovalcem, tako za njihovo poslovno-kmetijsko dejavnost kot za osebni namen.

Posebna ponudba za poslovno-kmetijsko dejavnost je namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ribištvom ali gozdarstvom ter imajo ustrezno odločbo upravne enote o opravljanju kmetijske dejavnosti. Poleg drugih ugodnosti so v NLB pripravili posojila za razne namene, z različnimi ročnostmi in po ugodnih obrestnih merah.

Poslovanje v okviru Nove Ljubljanske banke poteka preko transakcijskega računa, ki ga v NLB imenujejo poslovni račun. Ta omogoča ekonomičen, pregleden in hiter plačilni promet, ki ga lahko opravljate osebno v poslovnih enotah ali prek katere od elektronskih bank Proklik NLB ali Proklik plus NLB. Na voljo so tudi številne storitve za zagotavljanje tekočega poslovanja in naložbenih dejavnosti, od kratkoročnih posojil z različnimi ročnostmi do dolgoročnih posojil. V NLB poskrbijo tudi za varnost poslovanja z različnimi oblikami zavarovanja.

Storitve, namenjene ciljni skupini kmetovalcev, so tudi storitve za osebni namen. V to skupino sodijo posojila za nakup stanovanja ali hiše, za gradnjo ali obnovo stanovanja ali hiše in še za vrsto drugih namenov. Prav tako lahko stranke svoja sredstva oplemenitijo z depoziti različnih ročnosti, različnimi vrstami varčevanja ali vlaganjem v vrednostne papirje.

O podrobnostih ponudbe vas bodo seznanili bančni komercialisti oziroma poslovni skrbniki v poslovnih enotah Nove Ljubljanske banke.