O-STA

Prvi dosežki preobrazbe: NLB aktiven partner slovenskim podjetjem

29. avgusta 2013

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je NLB gospodarstvu odobrila za približno 680 milijonov evrov posojil, od tega je bila približno četrtina, okrog 200 milijonov evrov, namenjena novemu financiranju, pojasnjuje predsednik uprave Janko Medja. Samo v zadnjih štirih mesecih letos je bilo takih na novo odobrenih kreditov za 136 milijonov evrov. Ponosni smo, da v zahtevni konkurenci z NLB poslujejo nekatera najbolj ugledna slovenska podjetja, kot so Gorenje, Studio Moderna, DARS in druga.

Danes NLB spet pridobiva stranke, ki iz različnih razlogov niso poslovale z NLB v preteklih letih, ter financira in podpira dobre projekte. Banka skrajšuje in pospešuje proces odobritve posojil, tako da lahko danes za zneske do 20.000 evrov skupne zadolženosti stranke v povprečju sprejme odločitev o odobritvi posojila v nekaj dneh.

Svojo konkurenčnost potrjuje tudi na kartičnem področju. Trgovcem, pri katerih je možno opraviti nakup na obroke z NLB plačilnimi karticami, so se pridružile družbe kot Hervis, Big Bang, GA - gospodinjski aparati, Comshop, Zlatarne Celje, megamarketi Interspar in izbrane trgovine Spar, Kompas... Število prodajnih mest se je v enem letu povzpelo na več kot 3.000. Plačilo na obroke so namreč stranke zelo dobro sprejele, saj je enostavno, brez stroškov ali obresti. Na področju depozitov prebivalstva smo uspeli uspešno zajeziti posledice ciprske krize, tako da pomembnejšega odliva depozitov ni več, je poudaril član uprave Blaž Brodnjak.

Nižji stroški

Čeprav je banka že v preteklem obdobju izvajala aktivnosti za znižanje stroškov, je odločenost nove uprave za dodatno znižanje že dosegla rezultate. V prvem polletju 2013 so tako stroški v primerjavi z enakim obdobjem lani na nivoju NLB Skupine oz. NLB, d. d. nižji za 13 % oziroma 10 %. Gre za soliden dosežek, ki je v celoti primerljiv z drugimi igralci na trgu, pravi član uprave Nima Motazed in dodaja: Gospodarnost intenzivno povečujemo na obeh straneh: z zmanjšanjem stroškov in povečevanjem prihodkov. Pozornost usmerjamo na to, da gre vselej za vzdržno zniževanje stroškov, ki je utemeljeno v preoblikovanju poslovnih procesov. Pri tem ni kompromisov pri kakovosti storitev in obvladovanju tveganj.

Vitka organizacija, manj organizacijskih enot

NLB je začela uresničevati prvo fazo procesa reorganizacije v začetku julija. Ker se je zmanjšalo število organizacijskih enot na drugi in tretji vodstveni ravni za približno 15 %, je manj tudi vodij. Za polovico manjše je število odločitvenih teles (komisij), s tem je manj birokracije, večji poudarek je na kompetencah managerjev. S prenovo nabavnih postopkov je NLB v polletju prihranila približno milijon evrov, dodatno pa k racionalnejšemu poslovanju prispeva tudi prostorska optimizacija. Ena od posledic reorganizacije se odraža v zniževanju števila zaposlenih, ki poteka postopoma, v več fazah. Ta aktivnost se bo nadaljevala tudi v prihodnjem letu. Do začetka leta 2015 bo imela banka več kot 20 odstotkov manj zaposlenih kot ob koncu leta 2012.

Preobrazba za novo strategijo NLB

Celovita preobrazba banke, katere del je tudi njena reorganizacija, je obsežen srednjeročni proces, katerega cilj je ustvariti konkurenčno in vzdržno dobičkonosno banko. V tem okviru že poteka 25 projektov preobrazbe na sedmih ključnih kompetenčnih področjih.

Program preobrazbe banke je del uresničevanja nove strategije banke, ki gradi na diverzificiranem tržnem pristopu do vseh skupin strank od prebivalstva do podjetij. Pri strankah na področju segmentov mikro, malih in srednjih podjetij, ki so najbolj dinamičen del vsakega razvitega gospodarstva, banka v zadnjih mesecih najbolj intenzivno napreduje na trgu. K temu prispeva izboljšanje kreditnega procesa. Nedavno je NLB uspešno izpeljala test novega procesa, ki odobritev posojila do skupne zadolženosti stranke 20.000 evrov skrajšuje z več kot tedna na povprečno nekaj dni od pridobitve vseh informacij, potrebnih za presojo stranke.

V pričakovanju prvega prenosa sredstev na DUTB

Pomemben korak v smeri sanacije je NLB že v začetku leta 2013 naredila z oblikovanjem področja za nestrateške dejavnosti, ko je jasno razmejila strateški del od nestrateškega in zagotovila osnovo za ločeno upravljanje enega in drugega. V NLB nadaljujemo s pripravami glede predvidenega prenosa dela slabih terjatev na DUTB, pri čemer banka aktivno prispeva k razreševanju zadnjih še odprtih vprašanj. Zaključuje se pregled kvalitete aktive na zahtevo evropskih in slovenskih nadzornih inštitucij, v teku so tudi obremenitveni testi.

Celotna uprava, ki bo predvidoma v kratkem dopolnjena še z zadnjim, petim članom, na osnovi strokovne presoje, izkušenj in neodvisno vodi celovito preobrazbo banke. S trdim in sistematičnim delom vseh v banki ter s poštenim in odkritim odnosom do strank in vseh deležnikov bomo lahko, ob ustreznih sistemskih ukrepih, skupaj dosegli dolgoročni cilj: da NLB ponovno postane zdrava in dobičkonosna, konkurenčna doma in na tujem, poudarja Janko Medja, predsednik uprave NLB.


Odnosi z javnostmi