O-STA

V Acroniju zaključili dvoletni investicijski ciklus

Danes so v jeseniškem Acroniju s slovesnostjo zaznamovali zaključek dvoletnega investicijskega ciklusa v Profitnem centru Predelava debele pločevine (PC PDP). Pozitivni učinki teh investicij se že kažejo in prispevajo k pozitivnemu poslovanju Acronija. Ob tej priložnosti so predali namenu eno od zadnjih pridobitev, nov peskalni stroj. Slavnostni govornik je bil predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), mag. Jožko Čuk.

Slavnostni govornik, mag. Jožko Čuk, predsednik GZS, je v svojem govoru opisal težave in izzive, s katerimi se je moral soočati Acroni v polpretekli zgodovini; od izgube jugoslovanskega trga do antidumpingškega postopka Evropske unije. "Kljub vsem navedenim težavam pa je družba Acroni uspela zaključiti leto 2000 z dobičkom. Opravljena investicijska vlaganja v modernizacijo proizvodnje pa so garant, da bodo poslovno uspešna tudi naslednja leta," je v svojem govoru poudaril mag. Jožko Čuk.

"Ko je leta 1998 ta uprava Slovenskih železarn prevzela vodstvo poslovnega sistema mnogi niso verjeli v zgodbo o uspehu, še manj pa v to, da bodo družbe sposobne vlagati lastna sredstva v posodobitev proizvodnje. Rezultati znanja in truda vseh dokazujejo, da so bili cilji, ki smo si jih zastavili, realni in predvsem uresničljivi. Uspešni rezultati niso upravičili le zaupanja v sanacijo in preobrazbo slovenskega jeklarstva, temveč so omogočili začetek novega investicijskega ciklusa v družbah programskega jedra. Dvoletni ciklus investicij v Profitnem centru Predelava debele pločevine v Acroniju bo zagotovil tako večjo proizvodnjo kot večjo kakovost izdelkov. Z zadovoljstvom ugotavljam, da danes jeklarske družbe poslujejo z dobičkom, ki je plod vsestranskih prizadevanj vseh zaposlenih. Prepričan sem, da smo vsi skupaj dokazali, da smo sposobni spreminjati na bolje, kar gre zahvala vsem petisočim zaposlenim v koncernu SŽ," je ob tej priložnosti povedal dr. Matic Tasič, predsednik uprave holdinga SŽ.

V času prestruktuiranja Acronijevega trga in iskanja najperspektivnejših programov je investiranje v podjetju povsem zamrlo. Šele postopno prodiranje na nove trge in orientacija na donosnejše proizvode je omogočilo povečano investiranje v nove projekte. Tako je investicijska dejavnost v PC PDP intenzivnejša šele v zadnjih dveh letih, ko so razmere na trgu debele pločevine omogočile povečevanje proizvodnje.

Na slovesnosti je spregovoril glavni direktor SŽ Acron Jesenice, dr. Vasilij Prešern, ki je poudaril, da so »z doseženimi rezultati v letošnjem letu dokazali, da lanskoletno zelo uspešno poslovanje ni bilo muha enodnevnica ali le rezultat konjunkturnega trga. V Acroniju smo namreč dvignili produktivnost, povečala se je proizvodnja, prav tako pa so se poboljšali izpleni.« Dodal je še, da so znižali tudi povprečno porabo energentov v proizvodnji. Pogoji poslovanja za Acroni so v letošnjem letu težji kot lani. Nastopila je namreč recesija, za več kot polovico pa so se podražili tudi energenti. Kljub temu Acroni posluje pozitivno z dobičkom.

"In prav ti dobički, ki izhajajo iz smotrnega in preudarnega gospodarjenja v zadnjih dveh letih, nam omogočajo vstop v nov investicijski ciklus, večji obseg nujnih investicij v ekološke projekte, povečevanje kapacitet in odpravljanje ozkih grl v proizvodnji. Vse to pa nam bo omogočilo doseči trdnejši položaj na svetovnem tržišču," je zaključil dr. Prešern.

Največja investicija dvoletnega investicijskega ciklusa je nova peskalna linija, s katero bodo nadomestili starejši dotrajan stroj. Pločevino bo sedaj mogoče zaščititi s temeljno barvo, kar bo bistveno zmanjšalo problem oksidnega prahu v obratu Z uporabo novejše tehnologije filtriranja bodo tako zmanjšane emisije prašnih delcev v okolje.

Z razširitvijo programa debele nerjavne pločevine se je na nekaterih transportnih mestih pojavil problem nosilnosti žerjavov. Nosilnost žerjava 3,5 tone ni več omogočala prenosa 7 tonskih plošč. Zamenjava z žerjavi z nosilnostjo 16 ton sedaj omogoča transport v skladu z varnostnimi predpisi. Uredili so tudi ogrevanje v obratu debele pločevine, saj so temperature v zimskem času dosegale tudi –10°C. Delo v takih razmerah pa je zaposlenim zelo neprijazno in seveda manj produktivno. Drago in neučinkovito parno ogrevanje so zamenjali z cenovno sprejemljivejšim in učinkovitejšim ogrevanjem s sevalniki. Prva faza vgradnje je bila zaključena in ogrevanje so v zimskih mesecih že preizkusili, drugo fazo pa načrtujejo še v letošnjem letu.

Zaradi ogrožanja stabilnosti hale C in normalnega delovanja tirnih žerjavov v hali so bili prisiljeni izkopati del temeljev in jih zamenjati z volumsko stabilnimi materiali. Hkrati so zamenjali dotrajana vrata, ki niso več normalno delovala, zato so bile delovne razmere pozimi nemogoče.

V sklopu investicij v vrednosti 450 milijonov SIT so tudi termoskener, tehtnica in naprava za označevanje pločevine in nova izpiralna linija. V izvedbi pa je tudi nov krmiljen rezalnik plazma – plin za nerjavno in ostalo pločevino v vednosti 170 milijonov SIT. Poleg investicije v novo odpraševalno napravo v Jeklarni v vrednosti 500 milijonov tolarjev, ki bo zaključena naslednje poletje in bo odpravila neprijetno prašenje okolice s sicer dokazano neškodljivim prahom, načrtuje Acroni investicijo v povečanje letne proizvodnje gotovih elektropločevin/dinamo pločevin s 50.000 na 100.000 ton. Celotno vrednost investicije ocenjujejo na 8,8 milijarde tolarjev. S to investicijo, ki bi dala prve količine v letu 2003, bo Acroni postal 4. do 5. proizvajalec gotove elektropločevine v Evropi.
V teku pa sta še dve drugi ekološki investiciji, in sicer procesiranje žlindre, s katero bodo zagotovili, da se bo predelana in certificirana žlindra uporabljala za cestogradnjo in nov sistem hladilne vode, ki bo zagotovil čistejši in manjši iztok vode v Savo.