O-STA

Nasina nagrajenca, XLAB in PIPISTREL ter največji ponudnik superračunalništva v Sloveniji - ARCTUR - združili moči v okviru evropskega projekta FORTISSIMO

Visoko zmogljivo računalništvo v oblaku (HPC Cloud) naj bi v prihodnje postalo dostopno vsem - vpodbuda za SMEje s področja proizvodnje in načrtovanja

Kot daje slutiti že ime, gre pri FORTISSIMU za precej odmeven in široko zastavljen projekt, ki se je začel julija 2013, in vključuje kar 44 partnerjev, v naslednjih treh letih pa naj bi se jih pridužilo še vsaj enkrat toliko. Med podjetji, ki sodelujejo v okviru projekta, so tudi tri slovenska, XLAB, PIPISTREL in ARCTUR.

Projekt ni zgolj tehnološko-razvojno naravnan, ampak temelji na praktičnih problemih, s katerimi se soočajo mala in srednja podjetja ter reševanju le-teh s pomočjo HPC rešitev. Cilj projekta je trgu ponuditi izdelane (aplikativne) rešitve ter infrastrukturo, ki bi omogočila podjetjem, da z minimalnimi stroški izvedejo kompleksne simulacije ter izračune, vezane na razvoj novih produktov ali izboljšavo obstoječih.

FORTISSIMO je zasnovan okoli treh skupin - ponudnikov infrastrukture, IT rešitev ter podjetij, ki s svojimi zahtevami določajo vsebino platforme. V projektu sodeluje 20 podjetij, ki izvajajo eksperimente. Ti eksperimenti na eni strani služijo kot podlaga za prej omenjeni splošno namenski trg (marketplace), po drugi strani pa omogočajo podjetjem razvoj HPC orodij za izboljšavo proizvodnje.

Predvsem tu zajemamo primere uporabe, kjer je simulacija dogodka bistveno cenejša kot delo s prototipi oz. je simulacija predpogoj za fazo prototipov. Najpogostejši primeri uporabe temeljijo na simulacijah pretokov, termodinamike, trdnosti z namenom recimo zmanjšanja upora (ali povečanje vzgona), povečanje pretočnosti (turbine, urbano planiranje) ali pa računanje obremenitev posameznih elementov v izjemnih pogojih.

Sodelovanje treh slovenskih podjetij bo potekalo znotraj tehnološke platforme, v sklopu ekperimentov; tako bosta npr. XLAB in ARCTUR z izboljšavami aerodinamičnih simulacij in optimizacijo sistema HPC poskušala zagotoviti pozitivno uporabniško izkušnjo končnemu uporabniku - PIPISTRELU.

Končni uporabnik (Pipistrel) naj bi nudil povratne informacije ponudniku infrastrukture (Arctur) in svetovalcem z izkušnjami s področja porazdeljenega računalništva, varnosti itd. (Xlab).

Primer simulacij (Arhiv Pipistrel)

Če so torej v preteklosti numerične simulacije zahtevale draga specializirana programska orodja, do visoko zmogljivih računalnikov pa so imela dostop le velika podjetja in znanstvene ustanove, bodo v prihodnje storitve super računalništva v oblaku na voljo tudi malim in srednje velikim podjetjem ter organizacijam po principu vse na enem mestu - aplikacije, strojna oprema, vizualizacija in možnost plačila po porabi ("one-stop pay-per-use-shop").

FORTISSIMO - Factories of the Future Resources, Technology, Infrastructure and Services for Simulation and Modelling - poteka v okviru Sedmega okvirnega programa Evropske unije za raziskave in tehnološki razvoj (FP7) in inovacijske pobude I4MS za proizvodni sector, ki bo visokotehnološkim malim in srednje velikim podjetjem pomagala izkoristiti potencial informacijsko-komunikacijskih tehnologij za krepitev rasti. Evropska Unija projekt sofinancira s €16M, skupna vrednost vložka slovenskih partnerjev pa je 800.000€.

XLAB in ARCTUR sodelujeta kot dva izmed 13-ih ključnih partnerjev, PIPISTREL pa kot prvi med eksperimenti. Smernice FORTISSIMA so že bile predstavljene na prvem srečanju konzorcija v Edinburgu, julija 2013, koordinator projekta, dr. Mark Parsons z Univerze v Edinburgu, pa je poudaril pomembnost projekta za približevanje HPC rešitev končnim uporabnikom in posledično gospodarsko rast.

V okviru projekta želijo izvesti 50-60 eksperimentov, za vsakega naj bi namenili do €250.000, pri vsakem pa naj bi sodelovali 2-4 partnerji. Objavljena bosta še dva razpisa za partnerstvo, oktobra 2013 in aprila 2014, k sodelovanju pa so že sedaj vabljena podjetja, ki vidijo priložnost v uporabi HPC rešitev, ali pa jih zanima, kakšne poslovne prednosti HPC lahko omogoči. S predlogom se lahko obrnete na katerokoli od zgoraj omenjenih podjetij.

Dodatne informacije glede projekta FORTISSIMO dostopne na: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/computing/documents/fortissimo.pdf

___________________________________________________________________________

Še nekaj fotografij s kick-off meetinga - v povezavi z eksperimenti (Arhiv ARCTUR)

...in z zadnjega srečanja konzorcija 45-ih v Parizu, 6.9.2013 (Arhiv XLAB)

Arcturjev HPC center (Arhiv ARCTUR in Arhiv BOBO):