O-STA

Vabilo Nacionalnega inštituta za biologijo v Ljubljani na dan odprtih vrat, 9. oktobra 2013

Nacionalni inštitut za biologijo, na Večni poti 111, v Ljubljani (Biološko središče), bo v okviru 19. 19. slovenskega festivala znanosti tudi letos odprl svoja vrata,

v sredo 9. oktobra 2013.

Vodeni ogledi po enotah inštituta bodo potekali vsako polno uro med 9.00 in 15.00, izpred recepcije glavne stavbe Biološkega središča.


Obiskovalcem bomo na zanimiv in eksperimentalen način predstavili delo v vsakem izmed štirih oddelkov, ki delujejo v Ljubljani:

· Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo se ukvarja s tremi glavnimi področji raziskav: omikami, mikrobiologijo in gensko spremenjenimi organizmi. Pri raziskavah uporabljajo vrhunsko raziskovalno opremo instrumentalnega Centra Planta.

· Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka se ukvarja z ekotoksikologijo, genetsko toksikologijo in biologijo raka. V okviru treh osnovnih področij raziskuje vodne ekosisteme in vplive onesnaževanja, poškodbe genskega materiala ter nastanek in razvoj rakavih obolenj.

· Na Oddelku za ekologijo sladkovodnih in kopenskih ekosistemov izvajajo pet glavnih področij raziskovanja, ki zajemajo proučevanje sladkovodnih in kopenskih ekosistemov, vpliv okoljskih dejavnikov in človeka na okolje ter na podlagi pravil taksonomije razvrščajo organizme v skupine.

· Raziskave Oddelka za entomologijo so osredotočene na bazična področja biologije žuželk. Raziskujejo komunikacijo tako na vedenjskem kot nevronalnem nivoju, primerjalno in evolucijsko nevrobiologijo, vpliv bolezni na vedenje in fiziologijo ter populacijsko genetiko.


Obiskovalcem bo na voljo tudi ogled Biološke knjižnice, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za biologijo in Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.


V okviru NIB deluje tudi dislocirana enota Morska biološka postaja Piran (MBP), ki je edina slovenska ustanova, ki proučuje morje in spremlja njegovo kvaliteto. Raziskovalci MBP so osredotočeni na raziskave s področij fizikalne, kemijske in biološke oceanografije.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da svoj obisk predhodno najavite ga. Heleni Končar,
po telefonu na 059 232 702 ali po elektronski pošti
helena.koncar@nib.si.


Vljudno vabljeni, da nas obiščete! Veseli bomo Vašega obiska!


Več na www.nib.si.