O-STA

Kaj potrebujete za spremembe več-osebne družbe

Družbeniki več-osebne družbe pred postopkom spremembe d.o.o. na Vem točki, pripravite skupščinski sklep!

Referenti VEM točke DATA, ne le, da pripravimo dokumentacijo za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z več družbeniki, ampak lahko podjetje tudi še po ustanovitvi, brezplačno,opravlja spremembe podatkov v svojem podjetju, na točki VEM.

Spremembe, ki jih lahko družbeniki, ki imajo družbeno pogodbo svojega podjetja v VEM obliki, opravijo na VEM točki, se nanašajo na spremembo imena firme, sedeža družbe in poslovnega naslova, spremembe zastopnikov podjetja in brisanja ali dodajanja dejavnosti. Spremembo družbenikov in kapitala, morajo lastniki podjetja opraviti pri notarju.

V primeru, da družbeniki podjetja želijo na VEM točki opraviti:

1. spremembo imena firme

2. spremembo sedeža podjetja

3. spremembo dejavnosti podjetja

morajo v podjetju najprej pripraviti sklep skupščine, ki vsebuje spremembo, ki jo družbeniki želijo opraviti v podjetju. Sklep skupščine družbeniki pripravijo kot wordov dokument, zapišejo, kaj so na skupščini sprejeli, navedejo datum skupščine in se vsi podpišejo na dokument. Sklep skupščine na postopek spremembe podatkov podjetja, lahko na VEM točko prinese le eden od družbenikov podjetja, ki bo skupaj z referentom VEM točke, opravil postopek in podpisal dokument.

http://data.si/blog/2013/10/01/za-spremembe-vec-osebne-druzbe-potrebujete-skupscinski-sklep/