O-STA

Internetne storitve na dosegu TV ekrana tudi za ljudi brez internetnega priključka

Prikaz delovanja storitve TV-WEB in prva postavitev v seriji pilotnih projektov te dni v Ljubljani.

Ljubljana, 1. oktober 2013

Dostopnost do izbranih internetnih vsebin za ljudi brez internetnega priključka ali brez računalnika je glavni cilj storitve TV-WEB, ki jo v sodelovanju s partnerji istoimenskega projekta razvija Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani. Prva javna predstavitev delovanja storitve poteka med 1. in 3. oktobrom 2013 na 13. Festivalu za tretje življenjsko obdobje (www.f3zo.si) v Cankarjevem domu v Ljubljani.

V projektu TV-WEB nastajajo rešitve za izboljšanje dostopnosti in razpoložljivosti izbranih internetnih vsebin za uporabnike, za katere obstaja tveganje izključenosti iz informacijske družbe. To so predvsem starejši, socialno šibki in vsi, ki nimajo dostopa do internetnih storitev zaradi pomanjkanja širokopasovne komunikacijske infrastrukture (na primer na podeželju) ali slabe računalniške pismenosti.

Storitev TV-WEB temelji na inovativnem pristopu, ki predvideva distribucijo internetnih vsebin preko prostih zmogljivosti v omrežju digitalne prizemne televizije na televizijski sprejemnik, ki ga uporablja velika večina ljudi. Storitev bo uporabnikom omogočila, da lahko na televizijskem zaslonu dostopajo do internetnih multimedijskih vsebin na enostaven, njim prijazen način in brez priklopa na internetno širokopasovno omrežje. Eden od pomembnih ciljev projekta je preizkusiti delovanje TV-WEB s ciljnimi uporabniki in oceniti kakovost uporabniške izkušnje. V ta namen bo organizirana serija pilotnih postavitev v državah partnericah projekta, začenši s predstavitvijo na 13. Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Projekt sofinancira Strukturni sklad EU, Program transnacionalnega sodelovanja jugovzhodne Evrope. Koordinator projekta je Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, pri izvedbi pa sodeluje še 12 partnerjev iz sedmih držav JV Evrope (Madžarska, Avstrija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora in Srbija).

Kontakt za več informacij: mag. Rok Žurbi, projektni koordinator (rok.zurbi@ltfe.org 01/47 68 150)

Spletna stran projekta: www.see-tvweb.eu