O-STA

6. DNEVI PODJETNIŠTVA - Vabljeni na tiskovno konferenco

Spoštovani novinarji,

v okviru 6. DNEVOV PODJETNIŠTVA vas vabimo na

NOVINARSKO KONFERENCO,

ki bo 8. oktobra 2013, ob 10.45 uri, v Tehnološkem parku v Ljubljani, Tehnološki park 19, Ljubljana (sejna soba, stavba B, 2. nadstropje).

"Dnevi podjetništva" ostajajo pomembno regionalno in nacionalno stičišče za povezovanje in ozaveščanje ključnih podjetniških vsebin. Udeleženci na njih poglobijo svoja znanja, ozavestijo ključne usmeritve za uspešno podjetniško poslovanje in poglobijo svoje poslovne odnose za bodoča sodelovanja.

"Podjetniške dneve" že šesto leto pripravljata Tehnološki park Ljubljana in Data. Predstavljene so ključne vsebine podpornega podjetniškega okolja ter delavnice, ki vsako leto pritegnejo več kot 1.500 udeležencev.

Na Dnevih podjetništva 2013 bomo prvi dan posvetili razumevanju poslovnih priložnosti, ki jih za podjetnike omogočajo inovacije, inovacijski ekosistemi in (globalne) tržne niše. Poudarki bodo še na pridobivanju finančnih virov za razvoj in trženje novih proizvodov, na aktualnih zakonodajnih spremembah, ki se pripravljajo v letu 2014 in marketingu, ki igra vse pomembnejšo vlogo tudi pri uspešnemu podjetniškemu poslovanju.

Tema drugega dne bo finančno poslovanje podjetij in internacionalizacija poslovanja, veliko časa bomo namenili tudi zaščiti intelektualne lastnine in gradnji lastne blagovne znamke.

Na tiskovni konferenci bodo predstavljeni ukrepi in aktivnosti, ki jih izvajajo sodelujoče državne ustanove na področju spodbujanja podjetništva in financiranja novih podjetniških projektov preko različnih virov financiranja (nepovratna sredstva, ugodna posojila, lastniški viri). Poudarek bo na predstavitvi ukrepov, ki se bodo izvajali v prihodnjem letu.

Na vaša vprašanja bodo na tiskovni konferenci odgovarjali:

- mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada

- Velislav Žvipelj, direktor Slovenskega regionalnega razvojnega sklada

- Jasna Ravnikar, Slovenska izvozna in razvojna banka

- dr. Aleš Mihelič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za podjetništvo

- Uroš Čadež, Xvida d.o.o.

- Predstavniki organizatorjev

Dogodek poteka v okviru projekta INO 2013-2014, ki ga sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Tiskovno konferenco bo vodila ga. Violeta Bulc.

Kontakt:

- mag. Roman Medved, Data, d.o.o - roman.medved@data.si, tel. 01 6001 525

- Vera Nunič, Tehnološki park - vera.nunic@tp-lj.si, tel. 01 6203 407

Prosimo, potrdite svojo udeležbo na mojca.korosec@data.si.

Lepo vabljeni!

Data d.o.o. in Tehnološki park Ljubljana


PREDSTAVITEV ORGANIZATORJEV

DATA, poslovne storitve d.o.o. Data d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana

T: (+386)1 6001 530 E: data@data.si W: www.data.si

Podjetje DATA nudi celovito podporo podjetnikom:

- Izvajanje dejavnosti točke VEM (brezplačno izvajanje postopkov za registracijo s.p., d.o.o. )
- Izvedba splošnih in specialističnih podjetniških svetovanj
- V podjetju imamo tudi poseben oddelek za tujce, ki nudi vse podporne storitve za tuje državljane, ki želijo ustanoviti podjetje v Sloveniji
- Dejavnost računovodskega servisa ter izvajanje davčnega in računovodskega svetovanja za male in srednje velike družbe ter s.p.
- Organizacija in izvajanje izobraževalnih programov
- Svetovanje in pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije za pridobitev evropskih in državnih nepovratnih sredstev ter pri vodenju projektov
- Storitve virtualne pisarne in s tem povezane administrativne storitve

Tehnološki park Ljubljana, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana

T: (+386)1 620 34 03, E:info@tp-lj.si W: www.tp-lj.si

Tehnološki park Ljubljana, ustanovljen leta 1995, je sodoben znanstveno-tehnološki park tretje generacije, podporno in stimulativno poslovno okolje najvišje kakovosti za razvoj vrhunskega tehnološkega podjetništva. Tehnološki park Ljubljana z bogatimi izkušnjami na področju razvoja podjetništva je ključen člen v nacionalnem podjetniškem ekosistemu.

Tehnološki park Ljubljana povezuje več kot 300 podjetij. Članstvo se nenehno spreminja, saj vse več podjetij prepoznava prednosti in koristi članstva v takem mednarodnem podjetniškem podpornem okolju. Tehnološki park Ljubljana podjetjem poleg ugleda, prestiža in kredibilnosti zagotavlja celovito podjetniško podporo: pri snovanju podjetniške ideje (Start:up Geek House), zorenju (Start:up center) in pri rasti na svetovnih trgih (Go:Global Slovenia).

Podjetniška podpora zajema preverjanje poslovnih pobud, pripravo poslovnih načrtov z najsodobnejšimi orodji in pristopi, poslovno in tehnološko svetovanje, mentorstvo ter iskanje poslovnih in strateških partnerjev. Podjetjem omogoča povezovanje s finančnimi institucijami, raziskovalnimi inštituti ter industrijo, jih usposablja ter zagotavlja sodobno infrastrukturo.


###

PROGRAM

TOREK 08.10.2013''INOVATIVNO V 2014''
08:00-08:30Prijava udeležencev, podpisovanje liste prisotnosti
08:30-09:00Nagovor udeležencev s strani organizatorjev DATA d.o.o., Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
09:00-09:30Uvod - "Od radovednosti do inovacije", Violeta Bulc, Vibacom d.o.o. Radost podjetništva je v odkrivanju in razvoju radovednosti in iskanju odgovorov na vprašanje "Kaj se skriva na robu znanega?". Odgovori v sebi skrivajo poslovne priložnosti, ki pa za uspešno kapitalizacijo in manifestacijo na trgu potrebujejo še mnogo več kot le poslovno idejo. Kako od inspiracije do inovacije in uspešnega poslovanja? Kaj so skriti aduti podjetnikov in tistih, ki se na to pot podajajo? Kje so pasti in zakaj je inovacija tako zelo potrebna za trajnostni razvoj?
09.30-10.45Financiranje podjetniških projektov v 2013 in 2014 - okrogla miza (moderira Violeta Bulc): - Slovenski podjetniški sklad, mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Sklad vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Sloveniji. Ta sredstva lahko koristijo s pomočjo javnih razpisov preko različnih virov financiranja, kot so dolžniški viri, lastniški viri in subvencije. - Slovenski regionalni razvojni sklad, Velislav Žvipelj, direktor Kot prvenstveno obliko spodbud, Sklad dodeljuje posojila z ugodno obrestno mero in z dolgo ročnostjo vračila oz. z dobo vračanja do največ 20 let. To je predvsem ugodno, gledano napram "tržnim" oz. bančnim investicijskim posojilom. - SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Jasna Ravnikar, oddelek za podjetja SID banka z inštrumenti dolgoročnega financiranja in zavarovanja spodbuja izkoriščanje priložnosti slovenskega gospodarstva v mednarodnem gospodarskem in razvojnem sodelovanju. - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo, dr. Aleš Mihelič Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo izvaja programe in ukrepe, usmerjene v spodbujanje podjetniškega in tehnološkega razvoja, povečevanje konkurenčnosti podjetij in države in upravljanje, reševanje in prestrukturiranje podjetij - predstavitev financiranja na Kickstarter, Uroš Čadež, Xvida d.o.o.
10:45-11:30Kako do subvencij na evropskih in državnih razpisih? (dr. Janez Berdavs, DATA d.o.o.) Javni razpisi predstavljajo eno od možnosti za financiranje podjetja. Številne evropske, državne, pa tudi druge ustanove redno objavljajo razpise, na katerega se podjetniki lahko prijavljate s svojimi projekti. Kateri razpisi so primerni za vaše podjetje, kje poiskati informacije in kako oblikovati prijavo na izbrani razpis?
10:45-11:30Tiskovna konferenca (predstavniki organizatorjev in državnih finančnih institucij)
11:30-12:00Odmor
12:00-13:00Socialna omrežja (Igor Panjan, Smartpa d.o.o.) LinkedIn - socialno omrežje, kjer se srečujejo in družijo ljudje iz celega sveta. Ta trenutek se na LinkedIn-u druži več kot 200 milijonov ljudi, za vsakega izmed njih lahko vidite kakšno funkcijo imajo v podjetju, v kateri gospodarski panogi se nahajajo, s čem so se ukvarjali v preteklosti, kakšna znanja in izkušnje imajo. LinkedIn tako danes predstavlja enega najmočnejših orodij za prodajo, če ga seveda znate uporabljati. Vabljeni na predstavitev "Vaši kupci so na LinkedIn-u", kjer bo z vami delili izkušnje kako so prišli do klica enega največjih hotelirskih podjetij v ZDA.
13:00-14:00Trženje na spletu (Andraž Štalec, Red Orbit d.o.o.) Sogovornik bo predstavil sodobne prijeme trženja preko spleta, ki so posledica sprememb naših navad zaradi povečane uporabe Interneta. Hkrati bo prikazana trenutna slika spletnega prostora in načini postavitve digitalne strategije. Skozi ključne trženjske kanale na spletu bodo tudi preko študije primerov predstavljeni načini trženja izdelka, poudarek pa bo tudi na merjenju rezultatov.

SREDA 09.10.2013''INOVATIVNO V 2014''
8:30-09:00Sprejem in registracija udeležencev
09:00-10:30Internacionalizacija poslovanja (Mateja Gnidovec, SPIRIT, javna agencija) SPIRIT na področju spodbujanja internacionalizacije slovenskim podjetjem, ki vstopajo oz. širijo svoje poslovanje na tuje trge nudi vrsto storitev: informacije o izvoznih trgih, izobraževanje za mednarodno poslovanje, svetovanje, tržne raziskave, gospodarske delegacije, sejmi in slovenskih poslovni klubi v tujini. Internacionalizacija poslovanja, gospodarska diplomacija (dr. Janez Šumrada , Ministrstvo za zunanje zadeve - sektor za gospodarsko promocijo) Temeljni nalogi Sektorja za gospodarsko promocijo sta nudenje pomoči slovenskim podjetjem pri vstopanju na tuje trge in spodbujanje internacionalizacije slovenskega gospodarstva s ciljem povečevanja slovenskega izvoza in doseganja njegove večje geografske diverzifikacije. Internacionalizacija poslovanja - predstavitev uspešnih podjetij (Nives Nadoh, DiaGenomi d.o.o. in XLAB d.o.o. ) DiaGenomi d.o.o. je mlado, visoko tehnološko podjetje, ki prinaša storitve in rešitve na treh različnih področjih molekularne biologije. Podjetje nudi genetske analize raka dojke in debelega črevesja, ki omogočajo učinkovitejše, hitrejše in posamezniku prilagojeno zdravljenje, poleg tega pa nudi tudi genetske analize kardiovaskularnega sistema, ki posamezniku pokažejo smernice za bolj zdrav življenjski slog. Xlab d.o.o. je razvojno IT podjetje z močnim raziskovalnim zaledjem na področju porazdeljenih sistemov, predvsem omrežij Grid in omrežij enak z enakim. Rezultati raziskovalnih aktivnosti se zrcalijo v napredni programski opremi za komunikacijo in sodelovanje preko interneta in visoko tehnoloških rešitvah za potrebe medicine. Naše rešitve za sodelovanje preko interneta - ISL Online so tehnološko dovršene ter slovijo po svoji enostavni uporabi, poleg tega so cenovno dostopne. Programsko opremo ISL Online uporablja na tisoče podjetij v več kot 100 državah širom po svetu.
10:30-10:45Odmor za kavo
10:45-12:15Ali poznate davčne olajšave in obveznosti vašega podjetja? (Sabina Dimnik, dipl.ekon., DATA d.o.o.) Glede sprememb v zakonodaji se podjetjem kaj hitro lahko načrti obrnejo "na glavo". Načrtovanje financiranja podjetja kot davčnih obveznosti in ustrezna priprava na morebitne spremembe v prihodnjih letih, so ključne za uspešno vodenje in poslovanje vsakega podjetja.
12:15-12:45Odmor za kavo
12:45-13.45Zaščita intelektualne lastnine; (mag. Marjanca Golmajer Zima, univ. dipl. inž. str.; Patentna pisarna d.o.o.) Predavateljica bo predstavila področje intelektualne lastnine s poudarkom na pravicah industrijske lastnine kot so patent, model, znamka in njihova primerjava z neregistriranimi pravicami, kot je avtorska pravica in strokovne ter poslovne skrivnosti. Podana bo tudi pomembnost upravljanja teh pravic v podjetjih.
13.45-15:00Gradnja blagovne znamke (Tomaž Korelc, Creatoor d.o.o.) Spoznali boste ideje, pristope in strategije, kar vam bo omogočilo učinkovito upravljanje z vašo blagovno znamko in ugledom vašega podjetja. Naučili se boste, kako učinkovito graditi in upravljati z vašim največjim premoženjem - vašo blagovno znamko.