O-STA

British American Tobacco licenciral tehnologijo 22nd Century Group

1. oktobra, 2013 21:11 UTC

CLARENCE, N.Y.--(BUSINESS WIRE)-- Skupina 22nd Century Group, Inc. (OTCQB:XXII) je danes sporočila, da sta njena podružnica 22nd Century Limited, LLC in British American Tobacco (Investments) Limited, podružnica podjetja British American Tobacco plc (LSE:BATS; NYSE MKT: BTI), podpisali globalni sporazum o sodelovanju v raziskavah (v nadaljevanju Sporazum), ki BAT omogoča dostop do patentirane tehnologije 22nd Centuryja, ki spreminja ravni nikotinskih alkaloidov v rastlinah tobaka.

Sporazum družbi British American Tobacco (Investments) Limited in vsem drugim hčerinskim družbam skupine British American Tobacco plc (skupno "BAT") daje pravice do treh patentnih družin 22nd Centuryja, ki obsegajo skupaj 28 patentov, in uporabo patentov v različnih državah in regijah ter možnost, da z družbo 22nd Century sklene komercialno licenco z veljavnostjo za ves svet . 22nd Century Group in njene podružnice ohranjajo globalne pravice do tehnologije in patentov, ki so bili dovoljeni v uporabo BAT, do uporabe v izdelkih in znamkah 22nd Centuryja po vsem svetu.

Po Sporazumu raziskovalno obdobje traja do štiri leta; v tem času bosta 22nd Century in BAT sodelovala v raziskavah z namenom nadaljnjega razvoja omenjene tehnologije. V skladu s Sporazumom lahko BAT uveljavi možnost, da kadarkoli v času raziskovalnega obdobja sklene globalno plačljivo komercialno koncesijo (Koncesijo). V primeru, da je možnost uveljavljena, Sporazum preneha in se nadomesti s Koncesijo, ki bi veljala najmanj do leta 2028, razen če jo katerakoli stran prej prekine.

Hkrati s podpisom Sporazuma BAT izdaja družbi 22nd Century vnaprejšnje plačilo v višini 7 milijonov ameriških dolarjev. V skladu z Sporazumom se BAT zavezuje, da bo 22nd Centuryju plačal še največ dodatnih 7 milijonov v času raziskovalnega obdobja ob doseganju določenih razvojnih mejnikov.

"Pričujoče partnerstvo z British American Tobaccom, ki izdelke prodaja v približno 180 državah, je za 22nd Century največji mejnik v rasti doslej in pomemben korak v razvoju naslednje generacije tobačnih izdelkov 22nd Centuryja. BAT je bil kot partner vselej naša prva izbira," je dejal Joseph Pandolfino, ustanovitelj in glavni izvršni direktor 22nd Centuryja.

Gary Nicholson, vodja Global Leaf Research pri BAT, je dejal, da se "BAT veseli sodelovanja z 22nd Centuryjem na tem področju razvoja tehnologije. To delo sodi v okvir tekočih Raziskovalnih in Razvojnih aktivnosti BAT v zvezi s tobačnimi izdelki."

O 22nd Century Group, Inc.

22nd Century je podjetje s področja biotehnologije rastlin, ki ima patentirano tehnologijo, ki omogoča zniževanje ali zviševanje ravni nikotina in ostalih nikotinskih alkaloidov (npr. nornikotina, anatabina ali anabasina) v rastlinah tobaka s pomočjo genetskega inženiringa ali vzgoje rastlin. 22nd Century ima v lasti oziroma je ekskluzivni lastnik dovoljenja za 112 izdanih patentov v 78 državah ter dodatnih 38 prošenj za izdajo patenta. Goodrich Tobacco Company, LLC in Hercules Pharmaceuticals, LLC sta podružnici v 100% lasti družbe 22nd Century. Goodrich Tobacco deluje na produčju komercialnih tobačnih izdelkov ali izdelkov za zmanjševanje škodljivih učinkov tobaka v razvoju. Hercules Pharmaceuticals pa deluje na področju X-22, sredstva za pomoč pri odvajanju od kajenja, ki je v razvoju in se bo izdajalo na recept.

Za dodatne informacije obiščite: www.xxiicentury.com

Opozorilo v zvezi z izjavami, ki se nanašajo na prihodnost: To sporočilo za javnost vsebuje informacije, ki se nanašajo na prihodnost, vključno z vsemi izjavami, ki se ne nanašajo na zgodovinska dejstva, v zvezi z namenom, domnevami ali sedanjimi pričakovanji skupine 22nd Century Group, Inc., njenih direktorjev ali predstavnikov v zvezi z vsebino tega sporočila za javnost. Besede "utegne", "bi," "bo," "pričakuje," "ocenjuje," "pričakuje," "verjame," "namerava" in podobni izrazi ali njihove različice so namenjene označevanju izjav o prihodnosti. Ne moremo zagotavljati prihodnjih rezultatov, ravni aktivnosti ali poslovanja. Na te izjave o prihodnosti se ne gre zanašati v prekomerni meri, saj govorijo le glede na dan, ko so bile izrečene. Omenjena opozorila je potrebno upoštevati pri vseh pisnih in ustnih izjavah o prihodnosti, ki jih utegnemo podati v prihodnosti. Razen v primerih, ko to določa pristojna zakonodaja, vključno z zakoni Združenih držav o vrednostnih papirjih, ne nameravamo posodobiti katerekoli od naših izjav o prihodnosti, tako da bi te izjave odražale dejanske rezultate, kasnejše dogodke ali okoliščine oziroma odražale pojav nepredvidenih dogodkov. Skrbno morate spremljati in upoštevati različna razkritja v našem letnem poročilu na obrazcu 10-K za fiskalno leto, ki se je končalo 31. decembra 2012, in je bilo oddano 18. marca 2013, vključno z oddelkom z naslovom Dejavniki tveganja in drugimi poročili, ki smo jih oddali pri Ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzo, ki poskušajo zainteresiranim svetovati glede tveganj in dejavnikov, ki lahko vplivajo na naše poslovanje, finančno stanje, poslovne rezultate ali denarne tokove. Če pride do uresničitve enega ali več od teh tveganj ali negotovosti, ali če se predpostavke, na katerih temeljijo, izkažejo za napačne, so lahko naši dejanski rezultati pomembno razlikujejo od pričakovanih ali napovedanih.

Kontakti

Redington, Inc.
Tom Redington, 203-222-7399

Vir: 22nd Century Group, Inc.

To sporočilo je na spletu na voljo na:
http://www.businesswire.com/news/home/20131001007113/en