O-STA

Letos rekordno število prijav na natečaj PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC

Te dni se je zaključil rok za prijave na četrti vseslovenski natečaj Društva Planet Zemlja za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC. Letos se je na natečaj prijavilo rekordno število šol in vrtcev, saj na natečaju sodeluje 108 zavodov, kar je skoraj 55% več kot v lanskem šolskem letu. Natečaj je odprt za vse zainteresirane vzgojno-izobraževalne zavode in sodelovanja ne pogojuje z ničemer, tudi s plačilom pristojbine ne.

Gre za natečaj, v katerem lahko sodelujejo vse osnovne šole, srednje šole in vrtci (tako javni kot tudi zasebni zavodi). Ti znotraj natečaja pridobivajo dodatno znanje skozi projekte, ki so primerni za različne starostne skupine, obravnavajo različne teme, projekti pa se izvajajo v različnih oblikah. Tako so med 19. projekti, ki jih je izobraževalnim zavodom letos ponudilo Društvo Planet Zemlja tudi taki, ki obravnavajo področje zdravja, prehrane, vpliva toksinov, podnebnih sprememb, moči narave, izročila priprave kruha, pomena lokalne samooskrbe, odnosa do narave, pomena opazovanja okolja in možnosti vpliva na odločitve in drugi.

Vseslovenskega natečaja, ki poteka od leta 2010, se je do sedaj udeležilo preko 180 zavodov, naziv jih je pridobilo preko 120, v njem pa je aktivno sodelovalo več kot 32.000 otrok, mentorjev in staršev. Lani so v natečaju prvič sodelovali tudi zasebni zavodi, letos pa vse prijavljene čakajo nove aktualne teme in delavnice. Med projekti so tudi taki, ki uživajo podporo predsednika Republike, kot na primer projekt Zemljo so nam posodili otroci in Veliki nemarni škornji. Nekateri projekti, kot je na primer Energetska soseska junior, potekajo tudi na evropskem nivoju. Nosilci in strokovni sodelavci pri projektih pa niso le strokovnjaki društva Planet Zemlja, temveč tudi Znanstvene fundacije RS, Agencije RS za okolje, Kajakaške zveze RS, Gradbenega inštituta ZRMK, Zavoda 112, Zavoda VISTA, Zavoda Etno Eko, Zavoda Tovarna trajnostnega turizma in JARINA - Zadruge za razvoj podeželja.

Več informacij je na voljo na naslovu info@planet-zemlja.org ali 01 620 25 22.

Za morebitne objave se vam najlepše zahvaljujemo.

O vseslovenskem natečaju Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec

Cilj projekta Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec, ki poteka že od leta 2010, je pomagati vzgojno-izobraževalnim ustanovam na poti k ohranjanju kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvoju zdrave samopodobe posameznika ter spoštljivega in odgovornega odnosa človeka do okolja in narave. S projektom želi društvo Planet Zemlja doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja.

V natečaju tudi letos sodelujejo priznani slovenski strokovnjaki in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete bivanja prihodnjih generacij. Poleg znanstvenikov Znanstvene fundacije RS, strokovnjakov Agencije RS za okolje, Kajakaške Zveze Slovenije, Zavoda Etno Eko, Gradbenega Instituta ZRMK, se je projektu letos pridružil tudi GoodPlace-zavod Tovarna trajnostnega turizma, Jarina-zadruga za razvoj podeželja, zavod VISTA iz Murske Sobote, Zavod 112-zavod za zdravo življenje, kulturo bivanja in dialoga in svetovno gibanje Food Revolution.

V natečaju je doslej sodelovalo preko 180 zavodov, naziv jih je pridobilo preko 120, v njem pa je aktivno sodelovalo prek 32.000 otrok, mentorjev in staršev.

O društvu Planet Zemlja

društvo Planet Zemlja že sedmo leto deluje na področju osveščanja javnosti o pomenu odnosa vsakega posameznika do okolja, komuniciranja okoljskih tem z najširšo javnostjo na poljuden način in s pomočjo strokovnjakov skozi različne projekte in dogodke. Leta 2010 je društvo pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave.

Več informacij:

info@planet-zemlja.org

www.planet-zemlja.org

FB: Društvo Planet Zemlja