O-STA

Sprejeti kriteriji in merila za ugotavljanje presežnih zaposlenih

Uprava banke je sprejela kriterije in merila za določitev presežnih delavcev na osnovi zakona in obeh kolektivnih pogodb (KPdB in KP NLB). Pri tem je upoštevala tudi predloge sindikatov, s katerima sta bila v septembru izvedena dva posveta.

Kot smo javnost že obveščali, mora NLB v času gospodarske krize optimizirati število zaposlenih. Program presežnih delavcev se bo izvajal predvidoma do konca junija 2014. V letošnjem letu bo banka znižala število zaposlenih za 228. Od tega je 159 naravnih odhodov (upokojitve, fluktuacija ipd), ostalo so dejanske odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ki so zajete v programu presežnih delavcev.

Korporativno komuniciranje