O-STA

Koliko vas stala obdavčitev nepremičnin?

Vlada je popravila osnutek zakona o davku na nepremičnine. Predlog zakona bo vlada poslala v obravnavo v DZ po nujnem postopku. Vlada v novem Zakonu o davku na nepremičnine poleg stanovanjskih nepremičnin predlaga tudi obdavčitev sakralnih objektov ter kmetije.

Stanovanjske nepremičnine

Predvidena davčna stopnja za (rezidenčne) stanovanjske nepremičnine je 0,15 odstotka, zanerezidenčne stanovanjske nepremičnine pa 0,50 odstotka. Nerezidenčna nepremičnine so stanovanja in hiše v katerih 1. januarja leta, za katero se davek odmerja, lastnik oz. solastnik nima prijavljenega stalnega prebivališča ali pa v njej na ta dan ni prijavljenega vsaj polletnega najema. Pri nepremičnine, katerih vrednost presega 500.000 evrov, se bo davčna stopnja povečala za 0,25 odstotne točke.

Kmetije in sakralni objekti

Kmetije bodo obdavčene po 0,15%, prvotni predlog vlade je sicer znašal 0,50% , vendar pa so zaradi zahtev kmetov znižali stopnjo obdavčitve. Kmetijske površine in gozdovi bodo obdavčeni za 0,07%, kmetijske stavbe pa 0,30%.

Sakralni objekti bodo obdavčeni po enaki stopnji kot javne stavbe in kulturni spomeniki in sicer0,5%.

Obdavčitev industrijskih in poslovnih stavb ter črne gradnje

Za poslovne in industrijske stavbe je predviden davek 0,75%, kar je nekoliko manj kot je sprva predlagala vlada (0,80%). Za energetske nepremičnine je predvidena 0,40% obdavčitev. Za črne gradnje se bo po predlogu zakona davčna stopnja povišala za trikrat.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/10/07/koliko-pa-bo-vas-stala-obdavcitev-nepremicnin/