O-STA

Konec izkoriščanja agencijskih delavcev?

Vlada je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela in ter ga poslala v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku. Cilj spremenjenega zakona je urediti trg dela, predvsem na področju agencij za zaposlovanje.

S predlaganim zakonom se spreminja področje koncesij pri izvajanju storitev za trg dela, področje fundacij za izboljšanje zaposlitvenih zmožnosti in področje zagotavljanja dela delavcev uporabniku.

Nov zakon omogoča, da pridobijo koncesijo za opravljanje storitev za trg dela tudi konfederacije ali zveze sindikatov in združenje delodajalcev, ki bodo za opravljanje dejavnosti izkazali razpolaganje z ustreznimi kadri, poslovnimi prostori ter opremo.

Na področju zagotavljanja dela delavcev uporabniku se na novo opredeljuje pojem opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku. Obstoječim pogojem za opravljanje dejavnosti se dodajajo novi pogoji. Domač delodajalec bo moral imeti kot glavno dejavnost registrirano dejavnost posredovanja začasne delovne sile, tuji delodajalci pa bodo morali imeti v Sloveniji registrirano podružnico

Novost je tudi to, da bodo podjetja, ki bodo želela pridobiti koncesijo, morala pridobiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, na podlagi katerega se bodo potem vpisala v register. Vsebina registra in evidence se razširja na naslov opravljanja dejavnosti. Dovoljenja ne bodo morala pridobiti podjetja, ki so v zadnjih dveh letih kršila delovno zakonodajo ali pa niso plačevali prispevkov.

V primeru kršitev zakonov, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo tujcev, varnost in zdravje pri delu, zaposlovanje na črno ter urejanje trga dela, bo delodajalec po novem kaznovan z odvzemom dovoljenja in izbrisom iz registra ali evidence šele v primeru, da se bo kršitev večkrat ponovila. Zaostrujejo se tudi kazni, saj se njihov razpon zvišuje z 10.000 na 30.000 evrov.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/10/04/konec-izkoriscanja-agencijskih-delavcev/