O-STA

Predsedstvo ZZB o stanju v družbi in državi

Predsedstvo je kot vedno doslej razpravljalo o stanju v slovenski družbi in državi in s tem v zvezi tudi smeri aktivnosti ZZB.

Ekonomska kriza je težko prizadela Slovenijo, ki je pretežno "eksportna ekonomija". Čeprav se izvoz še vedno povečuje in obsega več kot polovico proizvodnega BDP in prav tako zunanjetrgovinski presežek, podedovani strukturni problemi - gradbeništvo, tekstilna, lesna in predelovalna industrija itd. - predvsem pa bančni sektor preprečujejo oživljanje gospodarstva. To postavlja pred vlado, ki je vezana na direktive Komisije EU, težke naloge. Te je mogoče reševati samo ob politični stabilnosti v državi. Žal to, kar je jasno vsem državljanom, očitno ni jasno nekaterim delom in posameznikom slovenske politične elite na ključnih položajih političnega odločanja.

Politična stabilizacija zahteva odgovorno ravnanje vseh udeležencev zakonodajne oblasti - vlade in opozicije. Koristi skupne države moramo postaviti pred parcialne interese strank ali celo posameznikov!

Predsedstvo zato najodločneje obsoja rušilno negativistično strategijo skrajnega dela opozicije - katastrofično prikazovanje gospodarske situacije in hlapčevsko pozivanje tuje intervencije, interpelacije in preračunljivega izčrpavanja delovne energije ključnih ministrov, itd. - kakor tudi predpostavljanje osebnega dostojanstva pred javno koristijo nekaterih ključnih osebnosti v vladajoči stranki.

ZZB je strankarsko pluralistična domoljubna organizacija in želi taka tudi ostati. Zato se ne vmešavamo v strankarsko-politični proces v družbi, smatramo pa za svojo patriotično dolžnost, da v tem pomembnem trenutku za narod in državo pozovemo vse članstvo, da se po svojih močeh in v skladu s položajem v družbi odločno in delotvorno zavzamejo za politično stabilizacijo. ZZB v tem naporu podpira sedanjo vladno koalicijo in jo poziva naj prisluhne dobronamernim kritičnim pripombam in predlogom ter nadaljuje dialog z opozicijo, če je pripravljena sodelovati za narodovo in državno usodo v tem prelomnem trenutku.

Ljubljana, 8. 10. 2013

PREDSEDSTVO ZZB NOB SLOVENIJE