O-STA

Dnevi podjetništva 2013 - rekorden obisk stičišča podjetniških priložnosti

8 in 9. oktober 2013 - Dnevi podjetništva 2013, dvodnevni podjetniški dogodek, ki ga že šesto leto tradicionalno organizirata Data d.o.o in Tehnološki park Ljubljana, je znova privabil številne udeležence, željne novih podjetniških znanj. Na dogodku so bile predstavljene ključne vsebine podpornega podjetniškega okolja ter izvedene podjetniške delavnice, ki so pritegnile več kot 1.800 udeležencev.

Dnevi podjetništva so dvodnevni dogodek z namenom krepitve podjetniške kulture in posredovanjem sodobnega znanja s področja podjetništva. Udeleženci na njih poglobijo svoja znanja, ozavestijo ključne usmeritve za uspešno podjetniško poslovanje in poglobijo svoje poslovne odnose za bodoča sodelovanja. Tradicionalno organiziramo in izvajamo brezplačne podjetniške delavnice, s katerimi omogočamo bodočim podjetnikom, podjetnikom začetnikom ter podjetnikom v fazi širjenja na tuje trge, dostop do aktualnih podjetniških vsebin, svetovnih trendov ter novih veščin.

Prvi dan je bil posvečen razumevanju poslovnih priložnosti, ki jih za podjetnike omogočajo inovacije, inovacijski ekosistemi in globalne tržne niše. Poudarki so bili še na pridobivanju finančnih virov za razvoj in trženje novih proizvodov, na aktualnih zakonodajnih spremembah, ki se pripravljajo v letu 2014 in marketingu, ki igra vse pomembnejšo vlogo tudi pri uspešnemu podjetniškemu poslovanju.

Katja Šegedin-Zevnik, direktorica podjetja Data d.o.o. je izpostavila, da so "Dnevi podjetništva 2013 zaključni dogodek projekta INO 2013, ki se izvaja v okviru javnega razpisa v podporo nacionalnemu sistemu inovaciji, ki ga sofinancira MGRT / SPIRIT in ga izvaja podjetje DATA d.o.o. v sodelovanju s projektnimi partnerji Ljubljanski univerzitetni inkubator in Plan E d.o.o. V tem projektu smo podprli ustanovitev 60 novih inovativnih podjetji in jim pri začetnih podjetniških korakih pomagali z različnimi storitvami na področju marketinga, finančnega poslovanja, kadrovskega in pravnega svetovanja ter pri pridobivanju nepovratnih sredstev.

Vem točka DATA, na kateri lahko podjetniki brezplačno opravijo vse VEM postopke, je v letu 2012 opravila 5025 VEM postopkov, kar predstavlja 7,5 % vseh VEM postopkov, opravljenih v državi tega leta. Povprečno število opravljenih VEM postopkov na eno VEM točko sicer znaša 469, kar je več kot desetkrat manj. Prav tako je DATA v letu 2012 je podjetje DATA izvedlo 184 podjetniških seminarjev, kar ga postavlja na prvo mesto med izvajalci podjetniških izobraževanj in usposabljanj v Sloveniji. Seminarjev se je udeležilo 2317 predstavnikov delujočih podjetij in bodočih podjetnikov.

Podjetje DATA je še posebej pomemben in nepogrešljiv dejavnik podjetniškega podpornega okolja v osrednji Sloveniji. Štiri petine strank podjetja prihaja iz Osrednjeslovenske regije, tudi struktura udeležencev izobraževanj in koristnikov storitev VEM točke je podobna.

V podjetju DATA stalno poteka razvoj novih podjetniških podpornih storitev. Z novimi storitvami se podjetje sprotno odziva na spremembe zakonodaje in ostalih pogojev za delovanje podjetij, na drugi strani pa v podjetju tudi stalno poteka razvoj novih pristopov k podajanju podjetniških znanj in veščin.

Še posebej pa je, Katja Šegedin-Zevnik, direktorica Data d.o.o. poudarila, da se DATA kot nacionalni šampion ponovno poteguje za prestižno Evropsko podjetniško nagrado v kategoriji "Usmerjenost h kupcem". V hudi konkurenci bo Slovenijo zastopalo skupno sedem podjetij, ki se bodo v naslednjem krogu potegovala za status Ruban d'Honneur. Končni zmagovalci Evropskih podjetniških nagrad bodo razglašeni v aprilu 2014. Komisija je podjetja izbrala na podlagi treh glavnih kriterijev: visoke stopnje inovacij, poslovne odličnosti in vzdržnosti poslovanja.

Uvodoma je mag. Iztok Lesjak, direktor Tehnološkega parka Ljubljana izpostavil, da je "Tehnološki park Ljubljana je v sodelovanju s Tovarno podjemov nosilec iniciative Start:up Slovenija, ki združuje vodilne subjekte inovativnega okolja, ki skupaj soustvarjajo sodoben podjetniški ekosistem in izvajajo nacionalne programe spodbujanja inovativnega podjetništva. Iniciativa Start:up Slovenija je odgovor na vse večji zaostanek, ki nam grozi v evoluciji slovenskega start-up ekosistema."

Dodal je: "S programom promocijskih aktivnosti v izvedbi subjektov inovativnega okolja lahko zvišamo raven podjetniškega aktiviranja talentov. Več ljudi z znanjem bi moralo sanjati o izgradnji prebojnega podjetja, ki spreminja značilnosti panoge in doseže večmilijonske vrednosti. Dnevi podjetništva so priložnost, da identificiramo te talente ter jih z vključitvijo v naše programe popeljemo do podjetniškega preboja."

Na Dnevih podjetništva so bili na novinarski konferenci predstavljeni ukrepi in aktivnosti, ki jih izvajajo sodelujoče državne ustanove na področju spodbujanja podjetništva in financiranja novih podjetniških projektov preko različnih virov financiranja (nepovratna sredstva, ugodna posojila, lastniški viri). Poudarek je bil na predstavitvi ukrepov, ki se bodo izvajali v prihodnjem letu. Predstavljene so bile naslednje institucije:

- mag. Maja Tomanič Vidovič, Slovenski podjetniški sklad
- Velislav Žvipelj, Slovenski regionalni razvojni sklad
- Jasna Ravnikar, Slovenska izvozna in razvojna banka
- dr. Aleš Mihelič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za podjetništvo

Kot uporabnik storitev podpornega okolja, je svoje izkušnje predstavil tudi Uroš Čadež iz podjetja Xvida d.o.o. , kateremu je uspel tudi preboj na globalni trg.

Tema drugega dne je bila finančno poslovanje podjetij in globalna rast, kjer sta svoje aktivnosti in ukrepe predstavili Spirit Slovenija in Ministrstvo za zunanje zadeve, svoje praktične izkušnje pa sta predstavili tudi dve podjetji iz Tehnološkega parka Ljubljana. Dogodek se je zaključil s predavanji o zaščiti intelektualne lastnine in gradnji lastne blagovne znamke.

Ključno sporočilo vseh podpornih institucij, je bilo, da mora slovenski podjetniški ekosistem ustvarjati okolje za globalno ambiciozna podjetja, ki bodo odpirala delovna mesta z višjo dodano vrednostjo.

----------------- K O N E C -----------------

Več o Data, poslovne storitve, d.o.o.

Podjetje DATA, poslovne storitve, d.o.o. smo vodilno slovensko podjetje na področju podpore podjetnikom ob ustanavljanju podjetij, saj se s to dejavnostjo specializirano ukvarjamo že od ustanovitve leta 1990. Naše poslanstvo je pripomoči k večjemu številu novoustanovljenih podjetij ter manjši umrljivosti podjetij, pripomoči k rasti zaposlenosti oz. vzpostavljanju novih delovnih mest ter hitrejšemu razvoju malih inovativnih podjetij.

Podjetje deluje na področju celovite podpore podjetnikom. Poslovni model, na katerem smo zasnovali svojo dejavnost, je edinstven v Sloveniji, saj podporo inovativnim podjetnikom usmerjamo v vse faze razvoja njihovih podjetij. Trgu ponujamo širok nabor storitev, ki so po našem mnenju ključne za kakovost in uspešnost podjetniške podpore. Storitve podjetniške podpore delimo v 3 temeljne sklope - "pred ustanovitvijo podjetja", "med ustanovitvijo podjetja ter "po ustanovitvi podjetja".

Potencialnim in delujočim inovativnim podjetnikom in podjetjem svetujemo, kako premagati začetne ovire, s katerimi se soočajo podjetniki ob ustanovitvi podjetja.. Inovativnim podjetjem svetujemo na področju marketinga, zašite intelektualne lastnine, financiranja podjetniške ideje. Kot ena izmed e-VEM točk za stranke brezplačno ustanavljamo podjetja in pripravimo vso potrebno dokumentacijo. Po ustanovitvi podjetja nudimo tudi ostale podporne storitve, ki jih podjetnik potrebuje. Poleg naštetega nudimo še ostale poslovne storitve in davčna ter računovodska svetovanja. Organiziramo tudi številna usposabljanja, izobraževanja in delavnice s področja podjetništva z namenom olajšanja vstopa na trg.

Svetovanja obsegajo različna področja, s katerimi se podjetniki srečujejo v začetnem obdobju delovanja:

- ustanovitev podjetja

- računovodski servis

- davčno svetovanje

- pravno in kadrovsko svetovanje

- marketinško svetovanje in spletni nastop

- storitve za tujce, virtualna pisarna

- evropska sredstva, razpisi in projekti

- izobraževanja

Kontakt:
Mojca Korošec
T 01 6001 542
E: mojca.korosec@data.si

Več o Tehnološkem parku Ljubljana

Tehnološki park Ljubljana, ustanovljen leta 1995, je sodoben znanstveno-tehnološki park tretje generacije, podporno in stimulativno poslovno okolje najvišje kakovosti za razvoj vrhunskega tehnološkega podjetništva. Tehnološki park Ljubljana z bogatimi izkušnjami na področju razvoja podjetništva je ključen člen v nacionalnem podjetniškem ekosistemu. Poslovne storitve, ki jih

ponuja podjetjem za razvoj delovanja, nadgrajuje in razvija v okviru strateškega sodelovanja s Tovarno podjemov ter z Razvojnim centrom za informacijske in komunikacijske tehnologije, ob podpori resornih državnih institucij. Posebno pozornost Tehnološki park Ljubljana namenja podpori prenosu znanja, izkušenj in tehnologij v gospodarstvo. S tem prispeva k večji konkurenčnosti podjetništva v regiji, pospešuje nastajanje novih, na rasti in znanju temelječih podjetij ter zagotavlja prenos raziskovalnih izsledkov in inovativnih poslovnih zamisli na

globalni trg.

Tehnološki park Ljubljana z ohranjanjem tradicije na eni strani, spodbujanjem profesionalnega pristopa in inovativnosti na drugi strani ter s paleto storitev motivira inovativne posameznike in podjetja, da razvijejo podjetniške in tržne potenciale ter dosežejo poslovno odličnost.

Ključno za zagon slovenskega podjetništva in gospodarstva je nadaljnje spodbujanje že vzpostavljenega ekosistema, njegova smiselna nadgradnja ter izvedba ukrepov navedenih v strateških dokumentih za nadaljnji razvoj Slovenije. Pri Iniciativi Start:up Slovenija si za vse te korake tudi močno prizadevamo. Tako smo se povezali vodilni subjekti inovativnega podpornega okolja in k sodelovanju povabili tudi vse druge ključne deležnike. Z nekaterimi deležniki, kot so Slovenski podjetniški sklad, MGRT in SPIRIT ter tudi gospodarstvom, že odlično sodelujemo in se povezujemo. Naša temeljna naloga in vizija je aktivno prispevati k izvedbi nacionalne raziskovalne in inovacijske strategije ter Slovenijo umestiti na zemljevid svetovnih podjetniških vozlišč.

Izpostavili bi vpetost Tehnološkega parka v naslednjih programih:

- Za talente: programi Start:up Geek House, iTime in Imagine Cup

- Start-upi v fazi rasti: Izbor Start:up leta in podjetniška konferenca PODIM

- Start-upi z globalnimi ambicijami rasti: program Go:Global Slovenia

Več informacij o programih: www.geekhouse.si, www.itime.si, www.startup.si, www.podim.org, www.goglobal.si

Start-up podjetništvo je ključno zaradi inovacij, novih delovnih mest in gospodarske rasti ter vnašanja konkurenčne dinamike v poslovno okolje. Raziskava Global Entrepreneurship Monitor Slovenija (2012) navaja, da se ena tretjina dinamike gospodarske rasti držav pojasni z dinamiko start-up podjetništva. Poleg tega prispevajo k promociji inovacijskega sistema in vnašanju vrednot pro-aktivnosti v družbo.

Za gospodarski razvoj je ključno nenehno iskanje in uveljavljanje poslovnih priložnosti, ustanavljanje novih podjetij ter njihov razvoj. Temeljna gonilna sila podjetniškega procesa so ambiciozni podjetniki, ki so se pripravljeni in sposobni spoprijeti z izzivi izgradnje in rasti podjetja.

Več informacij o Tehnološkem parku Ljubljana je dostopno na www.tp-lj.si.

Kontakt:
Elvisa Basailović
T: 041 850 115
E: elvisa.basailovic@tp-lj.si