O-STA

Uporabniki mobilnih telekomunikacij in interneta PRVIČ ZDRUŽENI

Dragi novinarji, uredniki, mediji.

Glede na vzpodbuden odziv uporabnikov mobilnih telekomunikacij in interneta, na posredovanje nekaterih medijev in glede na interese članov našega društva (2667 članov), Vam posredujemo izjavo za medije.

Na kratko: Ustanovili smo društvo, katerega osnovno vodilo je zastopati interese uporabnikov mobilnih telekomunikacij in interneta, na način, ki bo pripomogel k razvoju le-teh tako, da bo maksimiral koristi uporabnikov v vsakršnem smislu.

Vabljeni k sodelovanju.

Upravni odbor DUM-a.

Spoštovani uporabniki interneta in mobilnih telekomunikacij.

--> V zgodovini razvoja človeške vrste bi težko našli področje, ki je bolj spremenilo življenje, razmišljanje in obnašanje ljudi, kot sta to storila mobilna telefonija in internet. Ozrite se okoli sebe in preštejte ljudi, ki vas obkrožajo, koliko se jih pogovarja po mobilnem telefonu, koliko jih piše SMS-e, koliko jih "visi" na internetu in koliko od jih preklinja prazno baterijo ali slabo povezavo. Živimo in delujemo v času neprestanega razvoja informacijske družbe.

--> Pri današnjem tempu življenja in poplavi novih storitev, je uporabniku težko slediti korak s časom, še težje pa se mu je zavzemati za svoje dolgoročne interese. Na tem mestu se je rodilo Društvo uporabnikov mobilnih telekomunikacij in interneta. Na kratko DUM.

Osnovno vodilo društva je zastopati interese uporabnikov mobilnih telekomunikacij in interneta, na način, ki bo pripomogel k razvoju le-teh, kakor je opisano v statutu društva.

Društvu je cilj: vzpostaviti komunikacijo s ponudniki interneta in mobilnimi operaterji tako, da bo upoštevana pomembnost področja; zagotoviti vpliv uporabnikov na tehnološki razvoj; zagotoviti maksimalno dostopnost in cenovno sprejemljivost uporabe storitev; seznanjanje članstva z objektivnimi informacijami in ocenami tehnoloških novosti; ter nenazadnje zastopati interese članstva s ciljem pridobivanja cenovnih in tehnoloških bonitet.

05. avgusta smo uradno odprli našo spletno stran www.dum-drustvo.si, kjer je objavljen tudi statut društva in elektronska prijavnica. Članarine NI.