O-STA

Investiranje v mlade ne bo nikoli napačna odločitev!

Danes se je na svoji konstitutivni seji sestal Svet Vlade RS za mladino. Ustanovne seje Sveta se je udeležila tudi predsednica vlade ga. Alenka Bratušek, kar predstavniki mladih v Svetu razumemo kot potrditev resnosti situacije v kateri smo se znašle generacije mladih, ter tudi kot gesto, ki je skladna z izjavami predsednice vlade, da smo mladi absolutna prioriteta te vlade.

Na prvi sestanek smo predstavniki mladih prišli pozitivno naravnani, optimistični ter enotni v prepričanju in zavedanju, da lahko samo skupaj prehodimo pot, ki bo mladim vrnila zaupanje v našo državo in družbo. Iskreno namreč verjamemo, da smo mladi največji potencial Slovenije, ki je obenem najmanj izkoriščen in največkrat prezrt. Kako bi si drugače razlagali, da so zgodbe o odhodu naših vrstnikov v tujino postale del vsakdana, da je brezposelnost med mladimi nadpovprečna, da je število mladih, ki so diplomirali in imajo službo, pa si kljub temu ne morejo privoščiti samostojnega življenja tako visoko?

Poudariti je potrebno, da je današnji položaj mladih posledica dolgoletne brezidejnosti in napačnih pristopov države na področju mladih. Naš prvi cilj v okviru delovanja v Svetu Vlade RS za mladino bo vzpostaviti horizontalen oz. medresorski pristop pri oblikovanju politik in ukrepov za mlade. Drugi cilj, ki mu bomo sledili pa je, da se besede in obljube o tem, da smo mladi prioriteta te države prelijejo v konkretne politike in smiselne ukrepe, ki so tudi ustrezno finančno podprti.

Za doseganje omenjenih ciljev sta bili na današnji seji Sveta, na naš predlog, ustanovljeni dve delovni skupini, ki bosta bdeli nad pripravo izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mlade in nad pripravo Operativnega programa 2014 - 2020, ki bo osnova za črpanje evropskih kohezijskih sredstev v prihodnji finančni perspektivi. Obenem smo ministrstvom predlagali, da v svojih strukturah imenujejo koordinatorje za področje mladih, kar bo po našem mnenju dvignilo nivo medresorske usklajenosti pri predlogih politik za mlade na ravni države. Zahtevali pa smo tudi pregled vseh obstoječih ukrepov in politik, ki jih posamezni resorji izvajajo za mlade. Obdobje naslednjih nekaj mesecev bo namreč ključno, da povežemo niti in sestavimo zgodbo, ki bo celostno reševala probleme mladih na kratek rok in postavila temelje za zdravo prihodnost. Ne slepimo se, da bomo sistem čez noč obrnili na glavo, imamo pa jasno vizijo kje začeti.

Investicija v mlade je kot investicija v nemške obveznice, če želite. Z njo, kot država, ne moremo zgrešiti. Predstavniki mladih v Svetu Vlade RS za mladino se tega zavedamo, saj vsak dan, pri delu z mladimi, vidimo potencial in željo mladih, da prispevajo, ustvarjajo in sodelujejo. Mladi v Sloveniji ne potrebujemo privilegijev, zahtevamo pa priložnost, da bomo lahko nekaj ustvarili, tako zase, kot za družbo katere del smo.

Z današnjo sejo smo zadovoljni, saj so predstavniki vlade pokazali resnost in voljo, da pride do nujnih sprememb. Z veseljem bomo v prihodnje pohvalili tisto kar bo vredno pohvaliti in na glas povedali s čim se ne strinjamo, tako na Svetu Vlade RS za mladino, kot tudi v javnosti, ko bo to potrebno. V tem duhu bi želeli izpostaviti dr. Pikala, ministra za izobraževanje, znanost in šport, ki je izpolnil svojo napoved, da bo v času njegovega ministrovanja Svet Vlade RS za mladino ponovno zaživel.

Dalia Cerovšek l.r. predstavnica mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatihHelena Harej l.r. predstavnica mladinskih svetov lokalnih skupnostiKlemen Peran l.r. predstavnik Dijaške organizacije Slovenije
Miha Mohorko l.r. predstavnik Mladinskega sveta SlovenijeMitja Urbanc l.r. predstavnik Študentske organizacije SlovenijeNina Kušar l.r. predstavnica nacionalnih mladinskih organizacij
Tin Kampl l.r. predstavnik nacionalnih mladinskih organizacijUroš Leskovar l.r. predstavnik nacionalnih mladinskih organizacijUroš Skrinar l.r. predstavnik mladinskih centrov
Žiga Vavpotič l.r. predstavnik drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine