O-STA

Spoštovana gospa predsednica vlade, spoštovani predsedujoči Svetu Vlade RS za mladino,

kot smo poudarili v uvodnem pismu, je situacija mladih v Sloveniji resna in želja predstavnikov mladih v Svetu Vlade RS za mladino je, da ta deluje učinkovito in usmerjeno k rezultatom. Najprej moramo poudariti, da v svetu pogrešamo predstavnike ministerstev za gospodarski razvoj, finance in zunanje zadeve, pri čemer imata zlasti prvi dve ključno vlogo pri spreminjanju položaja mladih v državi. V točki, ki se nanaša na poslovnik, bomo zato predlagali vključitev njihovih predstavnikov v SVM.

Pogosto slišimo, da mladinski sektor ni enoten in da mladi nimamo poenotenih zastopnikov. Z našim skupnim dopisom pred sejo in z današnjim nagovorom želimo pokazati, da smo enotni in da tega izgovora s strani države ne bomo več sprejeli.

Mladi smo deprivilegirana družbena skupina, kar 28,47% varčevanja je na račun mladih. Breme situacije, v kateri se je znašla država, je neenakomerno porazdeljeno na tiste, ki že tako nimamo stalnih prihodkov, stanovanj, služb,...

Čas je, da prav vsi zavihamo rokave. Zavedamo pa se, da lahko le enotni izboljšamo položaj mladih.

Veseli smo, da večkrat poudarite, da mladi SMO prioriteta te vlade. Tudi zato bomo predvsem vas, spoštovana predsednica vlade, obveščali o napredku in bili do vseh zelo zahtevni, ko gre za delovanje v korist mladih. Vendar za razliko od drugih skupin mladi ne bomo vlekli samo na stran mladih. Verjamemo, da je prava rešitev v medgeneracijskem sodelovanju, vendar opozarjamo, tokrat naglas, predvsem predstavnike starejših - medgeneracijsko sodelovanje je dvosmerni proces. Od vlade pričakujemo, da bo probleme starejših reševala skupaj z mladimi, in obratno. Le tako lahko dosežemo ustrezne rezultate.

Od te vlade pričakujemo, da bo tematiko mladih obravnavala medresorsko, da bodo ministrstva sodelovala. Tudi s tem namenom bomo že na prvi seji predlagali nekaj pomembnih predlogov, ki naj omogočijo, da se medresorsko usklajevanje res zgodi. Mladi smo preveč pomembna tema, da bi jo obravnavalo samo eno ministrstvo, druga pa se bodo izgovarjala, da to ni tematika, ki jo oni resorsko pokrivajo.

Želimo si, da se krepi funkcija Urada za mladino. In da najdemo nove možnosti krepitve položaja mladih v institucionalnem okvirju. Če smo mladi res tako pomembna tematika, lahko kot predsednica vlade imenujete državnega sekretarja v vaš kabinet. Pa ne zato, da bomo drugačni od drugih. Ne pravimo, da naj ta pokriva samo tematiko mladih, naj res razume pomen medgeneracijskega sodelovanja in se ukvarja tako z vprašanji mladih kot tudi starih.

Na mlade lahko računate. Iskali bomo inovativne in drugačne rešitve. Nismo obremenjeni s preteklostjo, ne zanima nas barva vlade, naš namen je resnično iskren - želimo pomagati mladim ljudem. Zato bomo predlagali tudi drugačne pristope. Eden od njih bo, denimo, vključitev predstavnika mladih v Ekonomsko socialni svet. Vemo, da se morajo tam strinjati vsi partnerji. Če temu ne bo tako, bomo našli inovativno rešitev. Vendar pa od vlade pričakujemo, da bo jasno in javno povedala, kdo je bil proti temu predlogu. Biti proti večji participaciji mladih v družbi, pomeni, biti proti prihodnosti države.

Sveta vlade RS za mladino si ne predstavljamo samo kot posvetovalnega organa, kjer se bomo smejali in slikali. Pričakujemo, da bo zelo učinkovit, kar ste verjetno predstavniki države že začutili. Enostavno je situacija takšna, da smo predstavniki mladih pred veliko odgovornostjo in to svojo nalogo jemljemo resno. Predstavniki mladih bomo proaktivni, predlagali bomo marsikaj, pogosto pa kaj tudi zahtevali. Seveda se bomo osredotočali na tisto, kar je dobro, in tisto, kar je možno, saj se zavedamo stanja v družbi, morda v nasprotju z nekaterimi drugimi socialnimi partnerji.

Naj že sedaj napovemo, da bomo odpirali tematike, ki so s stališča mladih pomembne. Ko s številnimi drugimi mladimi analiziramo stanje v družbi, ugotavljamo, da je mnogo priložnosti in da številne tematike niso urejene. Že na prvi seji bomo poudarili zaposlovanje mladih, tudi v javni upravi, kar se nam to v tem trenutku zdi ključna tema.

Tudi stanovanjski izzivi, odhodi mladih v tujino, pridobivanje kreditov, obravnava nadarjenih mladih ter mladi in podjetništvo so teme, ki jih bomo v prihodnosti prinesli na plan z željo, da se zgodijo spremembe.

Spremembe so naše glavno vodilo.

Vladi obljubljamo, da bomo izjemno korekten partner, ki bo z veseljem pohvalil stvari, ki se spreminjajo. Tudi kritiko bomo povedali direktno, že sedaj pa želimo biti iskreni - v kolikor se spremembe ne bodo dogajale, bomo to povedali tudi javnosti. Nikogar ne bomo napadali, vendar resnično pričakujemo, da se stvari začnejo drastično spreminjati.

Spoštovana gospa predsednica vlade, spoštovani predsedujoči,

naj bo ta naš nagovor, nagovor predstavnikov mladih ob konstitutivni točki novega Sveta Vlade RS za mladino tudi simbolično sporočilo. Vsak predstavnik mladih je povedal en del celote. Vemo, da zveni nenavadno, vendar nikoli prej v mladinskem sektorju nismo bili bolj enotni. Enostavno je situacija preresna in mladi pričakujejo da prevzamemo odgovornost. To odgovornost pa od vas, Vlade RS, pričakujemo tudi mi. Ponujamo roko sodelovanja in pričakujemo, da bomo stvari začeli spreminjati. Danes, kajti jutri je lahko prepozno.