O-STA

Amsterdamsko davčno sodišče prepoznalo scientološko cerkev kot religijo in kot javno dobro

Scientološka cerkev in njeni pripadniki na Nizozemskem so zmagali pomembno bitko, saj je prizivno davčno sodišče v Amsterdamu (št. 12/00652) danes potrdilo, da amsterdamska scientološka cerkev deluje zgolj v javno dobro, njene dejavnosti pa so religiozne in ideološke narave ter so zato oproščene davka.

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)-Scientološka cerkev njeni pripadniki na Nizozemskem so zmagali pomembno bitko, saj je prizivno davčno sodišče v Amsterdamu (št. 12/00652) danes potrdilo, da amsterdamska scientološka cerkev deluje zgolj v javno dobro, njene dejavnosti pa so religiozne in ideološke narave ter so zato oproščene davka.

Lani je sodišče v Haarlemu potrdilo, da so storitve, ki jih cerkev nudi pripadnikom - auditing in usposabljanje - religiozne narave. Danes pa je sodišče razsodilo, da mora biti po zakonu scientološka cerkev obravnavana enako kot ostale religiozne organizacije. Sodišče je odločilo, da je scientološka cerkev institucija, ki deluje v javno dobro, saj so njene aktivnosti zgolj religiozne narave. Odločilo je tudi, da se cilj in namen sodelovanja pri scientoloških verskih obredih nikakor ne razlikujeta od cilja in namena udeleževanja verskih obredov drugih religioznih ustanov.

Amsterdamska scientološka cerkev je bila ustanovljena leta 1974 in stalno dela v dobro vseh. Poleg služenja svojim pripadnikom podpira tudi učinkovite programe družbenega izboljševanja, ki dosegajo tisoče ljudi.

Scientologija je svetovno religiozno gibanje, ki se izvaja v 184 državah. Njena dobronamernost in pravice njenih pripadnikov, da svojo vero prakticirajo brez oviranja s strani vlad, so priznala visoka sodišča v mnogih državah, vključno s soglasnimi odločitvami Evropskega sodišča za človekove pravice. Cerkev in njeni člani so dejavni v humanitarnih pobudah in programih za družbeno izboljševanje na področjih preprečevanja zlorabe drog, človekovih pravic, pismenosti, reforme zakonodaje, moralnega izobraževanja in pomoči pri naravnih nesrečah, s čimer pomaga milijonom ljudi.

Kontakti

Scientološka cerkev
Karin Pouw, (323) 960-3500
E-pošta: MediaRelations@ChurchofScientology.net

Vir: Scientološka cerkev

To izjavo za javnost si v angleščini lahko ogledate na naslovu:
http://www.businesswire.com/news/home/20131017006613/en