O-STA

Ne zamudite nove priložnosti za inovativna podjetja

Podjetje DATA, poslovne storitve, d.o.o. kot vidni akter na področju podpore podjetniškega okolja svoje delo usmerja tudi v projektno delo z novimi podjetniki. Zaradi celovitega pristopa smo bili izbrani za delo na projektu, ki temelji na povečevanju gospodarsko uspešne inovacijske dejavnosti v zasebnem sektorju.

V okviru javnega razpisa v podporo nacionalnemu sistemu inovacij za leto 2013 in 2014 v podjetju DATA, poslovne storitve, d.o.o., kot izvajalci podpornih storitev namenjenim krepitvi inovacijskih sposobnosti podjetij ter povečanju učinkovitosti podpornega okolja za inovativnost, v projekt vključujemo podjetja, ki so prepoznana kot inovacijsko usmerjena.

Trenutno začenjamo z novim obdobjem, ki je namenjen podjetjem, ustanovljenim po 16.10.2013 in traja do 15.10.2014. Vsi tisti, ki boste podjetje odprli v tem obdobju in ponujate nekaj svežega, inovativnega, lahko v okviru projekta Podpora inovacijam v podjetjih pridobite naslednje storitve:

1. svetovanje in strokovna pomoč pri ustanovitvi start-up podjetja

2. strokovna podpora v obliki svetovalnih storitev:
· marketinško svetovanje
· trženje preko spleta
· osnovno pravno svetovanje
· kadrovsko svetovanje
· davčno in finančno svetovanje

3. svetovanje in strokovna pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev in izdelavi poslovnega načrta

4. do 15 svetovalnih ur za posamezno podjetje

Inovativni podjetniki potrebujejo začetni zagon, s katerim bodo premagovali vsakodnevne izzive iz sveta podjetništva. Bodite med prvimi podjetji, ki bodo v podjetništvo vstopila s prednostjo pred konkurenco!

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kar pomeni, da so naše svetovalne storitve za vas brezplačne in ga izvaja konzorcij organizacij podpornega okolja v sestavi: DATA, poslovne storitve, d.o.o.; Ljubljanski univerzitetni inkubator d.o.o. in PLAN e, koordiniranje in izvedba projektov, d.o.o.

Za več informacij glede izvedbe projekta in o sodelovanju z nami je kontaktna oseba Bogdana Rejc, bogdana.rejc@data.si, 01/6001-549 in mag. Roman Medved, roman.medved@data.si, 01/6001-525.

Pripravil Luka Kalaš, DATA