O-STA

IP-infranet zagotavlja varen, zanesljiv in učinkovit sistem za prenos alarmnih sporočil

Ljubljana, 25. oktobra - V Telekomu Slovenije, kjer so pred dobrimi šestimi leti komercialno zagnali omrežje za prenos alarmnih sporočil Infranet, so danes predstavili nadgradnjo tega varnostnega sistema, zasnovano na tehnologiji IP. Poimenovali so jo IP-infranet, ki zagotavlja še višjo raven varnosti, kakor so jo omogočale doslej uporabljene in znane tehnologije. Omrežje IP-infranet je namenjeno varovanju objektov, kot so bančne in poštne enote, skladišča, trgovine in druge ustanove, ob tem pa je omrežje namenjeno tudi zahtevnejšim zasebnim uporabnikom. Osnovna prednost omrežja je velika zanesljivost prenosa alarmnih sporočil v primeru vlomov, požarov in drugih varnostnih incidentov.

IP-infranet je najbolj varen, zanesljiv in učinkovit sistem za prenos alarmnih sporočil. S svojimi lastnostmi se uvršča v najvišjo raven sistemov za prenos alarmnih sporočil po vseh varnostnih standardih. IP-infranet je namenjen izključno prenosu alarmnih sporočil, je neodvisen od drugih omrežij, ob tem pa omrežje seveda zaznava tudi vse prekinitve telekomunikacijskih kablov.

Med temeljnimi značilnostmi in lastnostmi IP-infraneta je treba omeniti:
- deluje na zanesljivi, podvojeni strežniški arhitekturi,
- zaradi podvojene prenosne poti je alarmno sporočilo zanesljivo preneseno,
- deluje na različnih dostopovnih tehnologijah in omrežjih od VPN preko IP/MPLS do interneta ali GSM,
- možnost hkratnega prenosa alarmnih sporočil na več varnostno-nadzornih centrov,
- omogoča prenos klasičnih alarmnih stanj in formata CONTACT ID,
- za nadzor prenosnih poti skrbi Telekom Slovenije,
- preprosta montaža in samonastavitev ob prvem zagonu,
- prenos je nadzorovan in podatkovno zaščiten (menjava enkripcijskih ključev),
- podprtost s standardi na področju prenosa alarmnih sporočil,
- delovanje tudi ob izpadu električne energije,
- za delovanje ni potreben telefonski priključek,
- shranjevanje podatkov na ločene varnostne cone,
- za delovanje storitve je poskrbljeno 24 ur na dan, 365 dni v letu.

Storitev IP-infranet lahko naroči vsak, ki ima pri Telekomu Slovenije sklenjeno naročniško razmerje. S tem je zagotovljena IP-povezljivost v omrežje Telekoma Slovenije na lokaciji - katerikoli paket SiOL, poslovni paket, VPN-storitev, storitev IP Centreks, internet preko poslovne optike ali xDSL.

Rešitev so v Telekomu Slovenije implementirali s svojim dolgoletnim partnerjem, kranjskim podjetjem Iskratel, ki se lahko pohvali z lastnim razvojem in integracijo ključnega dela rešitve, tj. strežnika za sprejem alarmnih sporočil (angl. Alarm Receiving Centre - ARC). ARC kot namenska, napredna in zanesljiva platforma, ki se uporablja tudi v zahtevnih okoljih (vojska, policija), omogoča zbiranje različnih vrst klasičnih alarmnih sporočil kot tudi podatkov iz drugih naprav (telemetrija).