O-STA

Kako se izogniti izgorelosti na delovnem mestu?

Ste na delovnem mestu vsakodnevno soočeni s nemogočimi roki, pritiski, stotinami neodgovorjenih emailov, kupi neurejenih papirjev, ki čakajo, da se jih lotite? Verjetno smo bili že vsi deležni take situacije v določenem obdobju, a če tako stanje traja dlje časa, lahko pripelje do izgorelosti na delovnem mestu.

Kaj je sindrom izgorelosti na delovnem mestu? Gre za stanje čustvene, mentalne in fizične izčrpanosti, do katere pride zaradi dolgotrajne preobremenjenosti na delovnem mestu.

Znake izgorevanja lahko razdelimo na fizične, psihične in vedenjske. Fizični znaki se kažejo v obliki nenehne utrujenosti, oslabljenega imunskega sistema, pogostejšega obolevanja, spremenjene prehranjevalne in spalne navade. Psihični znaki so lahko dvom vase, občutki neuspeha, izguba motivacije, občutek nemoči, negativna nastrojenost, občutek osamljenosti, nezadovoljstvo, vedenjski pa izogibanje odgovornostim in delovnim nalogam, izogibanje stikom z ljudmi, avtodestruktivno vedenje (droge, alkohol).

V EU se porabi od tri do štiri odstotke BDP za odpravljanje posledic izgorelosti na delovnem mestu. Raziskave v Veliki Britaniji in Skandinaviji kažejo, da je skoraj 60 odstotkov odsotnosti iz dela neposredno povezanih s stresom na delovnem mestu. Več kot polovica zaposlenih ima simptome zgodnjih faz, vsak deseti zaposleni pa doživi skrajno fazo izgorelosti, ki lahko trajno prizadene njegovo delovno zmožnost

Kako so izogniti sindromu izgorelosti na delovnem mestu?

· Določite meje vašega dela - pogovorite se s svojim nadrejenim ter zmanjšajte obremenitev na delovnem mestu, začasno predajte nekaj svojih delovnih obveznosti sodelavcem

· Določite prioritete - določite tedenski in dnevni razpored delovnih nalog, ki naj ne presega 40 ur tedensko; in se ga držite

· Skrbite za zdravje - skrbite za zdravo prehrano in redno gibanje

· Če je mogoče si privoščite krajši dopust

· Bodite v dobrih odnosih s sodelavci

· Naučite se reči NE vsemu, česar ne boste zmogli narediti oz. ne sodi v vaše delovno področje

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/11/07/kako-se-izogniti-izgorelosti-na-delovnem-mestu/