O-STA

NAPOVED DOGODKA: Udeležba predstavnic Mladinskega sveta Slovenije na Vrhu mladih z naslovom Za kakovostna delovna mesta in na medvladni konferenci o zaposlovanju mladih (Pariz, 11. - 13. november 2013)

Spoštovani,

francoski predsednik Holland 12. novembra v Parizu organizira medvladno konferenco na temo zaposlovanja mladih, ki predstavlja nadaljevanje procesa začetega junija letos, ko je nemška kanclerka Angela Merkel v Berlinu gostila evropske voditelje na konferenci o zaposlovanju mladih.

Ob robu medvladne konference bo, med 11. in 13. novembrom 2013, potekal tudi Vrh mladih, ki se bo ukvarjal z vprašanjem kakovostnih delovnih mest za mlade. Vrh mladih organizira Evropski mladinski forum v sodelovanju z Evropska konfederacijo sindikatov (ETUC) in njegovim odborom za mladino, nacionalnimi mladinskimi sveti, s podporo Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter v dialogu s francosko vlado, Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom.

Glavni cilj Vrha mladih je omogočiti mladim, da izrazijo svoje mnenje o zaposlovanju mladih. Organizatorji želijo z dogodkom spodbuditi javno razpravo in aktivizem na temo kakovosti delovnih mest za mlade. Obenem pa bodo predstavniki mladih sodelovali tudi na medvladni konferenci. Na obeh dogodkih bosta, na povabilo organizatorjev, sodelovali tudi predstavnici Mladinskega sveta Slovenije, predsednica Tea Jarc in strokovna sodelavka za področje zaposlovanja Vesna Miloševič.

Vesna Miloševič bo v okviru Vrha mladih predstavila kampanjo Jamstva za mlade, ki jo v Sloveniji izvajamo Mladinski svet Slovenije, Mreža MaMa, Študentska organizacija Slovenije in sindikat Mladi plus ter prizadevanja Mladinskega sveta Slovenije za izboljšanje položaja mladih na trgu dela pri nas. Predsednica MSS, Tea Jarc, se bo, kot del 12 članske delegacije, v imenu mladih iz celotne Evrope udeležila medvladne konferenci, na kateri bo zagovarjala ukrepe za zniževanje brezposelnosti med mladimi in za ustvarjanje novih ter kvalitetnih delovnih mest za, kot so jih predlagali mladih iz cele Evrope.

Mladinski svet Slovenije vseskozi, tako na nacionalni kot evropski ravni, zagovarja oblikovanje in izvajanje ukrepov, ki celovito naslavljajo probleme mladih. Visoka stopnja brezposelnosti mladih je velik problem, tako v Sloveniji, kot na ravni EU, in je posledica napačnih odločitev odločevalcev v preteklosti. Tako kot doma zahtevamo povezovanje in skupen pristop pristojnih institucij pri oblikovanju politik in programov za izboljšanje položaja mladih, bomo to zahtevo ponovili tudi na medvladni konferenci v Parizu. V tem pogledu smo zadovoljni s pristopom naših pristojnih ministrstev pri oblikovanju programa Jamstvo za mlade, ki dejansko ne predstavlja samo ukrepov kratkoročnega značaja, ampak na celotno problematiko gleda širše in dolgoročneje. Zavedamo pa se, da je pot do končnih rezultatov še dolga, a smer v katero gremo je ocenjujemo kot pravilno.

Dejstvo je, da bo tudi Evropska unija k problemu reševanja brezposelnosti mladih morala pristopiti z dodatnimi programi in ukrepi. Jamstvo za mlade (Youth Guarantee) na evropski ravni je gašenje požara in kot takšno še zdaleč ne odgovarja na izzive in težave evropske mladine. Kako uspešni bomo pri prepričevanju evropskih voditeljev, ki se bodo udeležili pariške medvladne konference, za implementacijo ukrepov reševanje problemov mladih ter kakšni bodo zaključki Vrha mladih vas bomo sproti obveščali.

Za dodatne informacije ali vprašanja smo vam na voljo na pr@mss.si ali na številki 041 897 616.

Mladinski svet Slovenije