O-STA

Predsednica Mladinskega sveta Slovenije Tea Jarc na srečanju s francoskim predsednikom Hollandom

Predsednica MSS Tea Jarc se je danes, kot članica delegacije Vrha mladih, srečala s predsednikom Francije Françoisom Hollandom in mu predstavila pomen vključevanja mladinskih organizacij v pripravo in implementacijo programa Jamstva za mlade. Skupaj z evropskimi kolegi mu je predala sporočila in priporočila mladih za boj proti brezposelnosti in boljši zaposljivosti mladih v Evropi.

Ob robu medvladne konference na temo zaposlovanja mladih se je njen gostitelj, francoski predsednik Holland, sestal s predstavniki mladih in prisluhnil njihovim sporočilom namenjenim evropskim voditeljem. Predstavniki mladih smo svoja sporočila oblikovali na "Vrhu mladih - Za kvalitetne zaposlitve za mlade", ki poteka vzporedno z medvladno konferenco.

Jamstvo za mlade (Youth Guarantee) predstavlja osrednji mehanizem za reševanje enega največjih evropskih problemov ta trenutek, brezposelnosti mladih. Gre namreč za problem, ki bi ga morale evropske države in njihovi voditelji reševati proaktivno in strateško.

Mladi smo danes jasno in glasno sporočili, da ne bomo pristali na zgolj nekaj ukrepov, ki blažijo trenutno situacijo oz. jo rešujejo predvsem kratkoročno. Problemi zaposlovanja mladih v Evropi niso samo številke in grafi o nezaposlenosti. Ko pa že govorimo o številkah moramo opozoriti, da je potrebno shemo Jamstva za mlade razširiti tudi na mlade do 29. leta starosti, ki so zaključili izobraževanje in postali brezposelni.

Predsednika Hollanda smo opozorili, da ključ za reševanje problema brezposelnosti in boljše zaposljivosti mladih leži v dolgoročnih ukrepih in strategijah, katerih cilj mora biti zagotavljanje kvalitetnih usposabljanj in plačanih pripravništev, ter dolgoročnih in kvalitetnih zaposlitev. Trenutno stanje, ko so mladi prisiljeni v sprejemanje prekernih zaposlitev z atipičnimi delovnimi pogoji, ni dolgoročno vzdržno za nobeno državo ali družbo.

Poudariti želimo, da je obdobje oblikovanja nacionalnih shem Jamstva za mlade in pobud za druge ukrepe, ki so namenjeni boju proti brezposelnosti mladih pokazalo, da mladinske organizacije v te procese prinašamo veliko dodano vrednost, zato pozivamo vse evropske voditelje, da se pri nadaljnjih procesih še bolj povezujejo tako z nami, kot tudi ostalimi socialnimi partnerji.

Ocenjujemo tudi, da je finančna podpora ukrepom za zaposlovanje mladih je, tako na ravni Evropske unije, kot njenih držav članic, nezadostna. Mladi pričakujemo, da bodo ukrepi in strategije v evropskem in nacionalnih proračunih, ter znotraj Evropskega socialnega sklada ustrezno finančno ovrednoteni.

Predsedniku Hollandu smo predstavili tudi primere dobrih praks iz mladinskega sektorja, kot so uspešne podjetniške ideje, ki so izšle iz mladinskega dela, pomen mladinskih organizacij za razvoj in krepitev kompetenc mladih, kar je dokazala tudi mednarodna raziskava Evropskega mladinskega foruma in pomen neformalnega izobraževanja na splošno, kot izobraževalnega stebra, ki dopolnjujejo formalno izobraževanje in krepi znanja in veščine mladih.

Predsednica Tea Jarc je po sestanku povedala, da francoski predsednik Holland zgornjim sporočilom mladih pozorno prisluhnil in obljubil, da jih bo zagovarjal tudi na medvladni konferenci, kamor se je odpravil po srečanju z mladimi. "Sporočila, ki smo jih predali francoskemu predsedniku, so namenjena vsem voditeljem držav članic EU. Zadovoljni smo z dejstvom, da so prizadevanja mladinskih organizacij in organizacij za mlade iz Slovenije, za oblikovanje ukrepov za boljšo zaposljivost in znižanje brezposelnosti mladih, na evropski ravni prepoznana kot primer dobre prakse." je sporočila po sestanku. Jarčeva pa je tudi opozorila, da shema Jamstva za mlade v Sloveniji ne bo dovolj ,da bi se resno spoprijeli s problemom brezposelnosti mladih pri nas, zato od vlada pričakuje, da bo pospešeno pripravila že napovedane ukrepe, ki bodo dolgoročno prispevali k izboljšanju na področju zaposlovanja mladih. Pri tem bomo, kot vedno do sedaj, aktivno in tvorno sodelovale tudi vse mladinske organizacije.

Mladinski svet Slovenije