O-STA

Statistični urad RS: vabilo na statistično konferenco z naslovom "Statistika, partner podjetjem", v torek, 19.11. , Kongresni center Brdo

Spoštovani,

letošnji Statistični dan z mednarodno konferenco, ki bo v torek, 19. 11. v Kongresnem centru Brdo, je posvečen podjetjem - ta, že triindvajseta statistična konferenca po vrsti ima zato naslov:
"Statistika, partner podjetjem"
Namenjena je odprti razpravi o odnosu med podjetji in uradno statistiko, o pomembnosti podatkov, ki jih podjetja sporočajo državnemu statističnemu uradu, ter iskanju odgovora na vprašanje, kaj uradna statistika še lahko naredi za podjetja, in iskanju sinergij pri zagotavljanju relevantnih statističnih podatkov ob hkratnem zmanjševanju administrativnih bremen podjetij.

Navzoče bo pred začetkom posvetovanja pozdravila predsednica Vlade Republike Slovenije mag. Alenka Bratušek.

Vsebino konference smo organizatorji razdelili v dve panelni razpravi v obliki okroglih miz:

  • V dopoldanski razpravi z naslovom Podjetja in podatki - potrebe in pomen bodo vabljeni gosti in drugi udeleženci razpravljali o tem, katere podatke podjetja potrebujejo pri svojem delu in kako lahko uradna statistika in drugi ponudniki odgovorijo na njihove potrebe. Razprava bo poudarila tudi pomembnost podatkov, ki jih podjetja sporočajo uradni statistiki. Te podatke v prvi fazi obdeluje in objavlja uradna statistika, posredno pa jih obdelujejo in objavljajo tudi raziskovalci, združenja, bonitetne hiše idr. Podatki podjetij so torej pomembna informacija za podjetja in ključni za objektivno presojo stanja v družbi, za pripravo ukrepov in sprejemanje odločitev.

Moderator te razprave bo

mag. Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije.
V razpravi bodo sodelovali:
Igor Antauer, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije
Marco Babic, Bloomberg News
dr. Jaka Lindič, Ekonomska fakulteta, eŠola, Danu, Xooltime
mag. Romana Logar, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
mag. Igor Mervič, SPAR Slovenija
dr. Sašo Polanec, Ekonomska fakulteta

  • Popoldanska okrogla miza z naslovom Izzivi in pasti pri statističnem razbremenjevanju podjetij bo osvetlila težave podjetij pri statističnem poročanju in nakazala mogoče rešitve za lajšanje bremen, usmeritve uradne statistike in države za zmanjševanje in odpravljanje bremen, ukrepe, sprejete v preteklosti in sedanjosti, ter ponudila razmisleke za prihodnost. Ti bodo nakazali tudi možnosti za uporabo t. i. big data; ti so izziv za uradno statistiko, podjetjem pa ponujajo tudi nove poslovne priložnosti.

Moderatorka te razprave bo

dr. Mojca Bavdaž, Ekonomska fakulteta.
V razpravi bodo sodelovali:
Marjo Bruun, Statistični urad Finske
Andrej Mertelj, Datalab
Tomaž Smrekar, Statistični urad Republike Slovenije
Janez Šilc, Riko Ribnica
mag. Marko Vresk, Helios
mag. Renata Zatler, Ministrstvo za notranje zadeve

Konferenca se bo začela ob 9. uri, končala pa okoli 17. ure, ko bo slovesna podelitev priznanj Statističnega društva Slovenije za leto 2013. V odmoru med dopoldansko in popoldansko okroglo mizo pa bo izjava za medije in priložnost za vaša vprašanja - sodelovali bodo generalna direktorica Statističnega urada gospa Genovefa Ružić in moderatorja razprav, mag. Samo Hribar Milič in dr. Mojca Bavdež.

Ob tej priložnosti smo danes objavili tudi posebno novico o industrijskih podjetjih z naslovom Industrija v zrcalu gospodarske krize, v kateri je na kratko predstavljena primerjava med letoma 2008 in 2012: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5890.

Na Statističnem uradu RS bomo vašega zanimanja za statistično konferenco zelo veseli.

Nasvidenje na Statističnem dnevu 2013!