O-STA

FOOD REVOLUTION- svetovno gibanje o zdravem prehranjevanju ob evropskem tednu zmanjševanja odpadkov

Društvo Planet Zemlja je maja letos začelo aktivno sodelovati s svetovnim gibanjem Food revolution, katerega pobudnik je vrhunski kuharski mojster Jamie Oliver. Jutri bo eden izmed dogodkov gibanja izveden na OŠ Sostro v Ljubljani, enem izmed 116-ih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki sodelujejo v letošnjem natečaju Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec.

Projekt Food revolution je namenjen širjenju znanja o zdravi prehrani, pomenu prvinskih surovin in uporabi ostankov hrane pri pripravi jedi, in tako bodo jutri mladi iz OŠ Sostro, odkrivali možnosti priprave jedi iz ostankov, okušanjem sestavin, prepoznavanjem zelišč, naučili se bodo pripraviti zdrav obrok brez pomoči staršev in se prepričali, da je lahko doma pripravljeno razkošno pecivo, mnogo cenejše, predvsem pa bolj zdravo od tistega, po katerem vse prepogosto segamo v trgovinah. To bo torej eden izmed dogodkov v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, katerega cilj je ozaveščanje o zmanjševanju količin odpadkov, predvsem zavržene hrane ki v okviru biološko razgradljivih odpadkov predstavlja relativno pomemben delež.

Ozaveščanje glede preprečevanja nastajanja odpadne hrane je tako z etičnega kot okoljevarstvenega vidika prednostna naloga po hierarhiji ravnanja z odpadki v EU, kjer na leto odvržemo približno 90 milijonov ton hrane. V Sloveniji smo - po podatkih Ministrstva za kmetijstvo in okolje - v letu 2011 pridelali 82 kg odpadne hrane na prebivalca. Med razlogi za tako ravnanje sta tudi pomanjkanje znanja o možnosti uporabe ostankov in načrtovanja obrokov. Prav to pa sta tudi dva izmed pomembnejših razlogov nastanka gibanja Food revolution, med katerimi je na prvem mestu obolevanje, ki ga prinaša nepravilno prehranjevanje in s tem debelost.