O-STA

TEHNOLOŠKI IN REJSKI DOSEŽKI FARME IHAN PRIMERLJIVI Z NAJBOLJŠIMI V EVROPI

Farma Ihan, ki sodi v vrh tehnološko najbolj naprednih prašičerejcev v Evropi, je letos ponovno v središču pozornosti slovenske živinoreje. Na današnji dan prašičerejcev in zadružnikov na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni so povabili slovenske živinorejce, ki so pripravljeni na osnovi tehnologije Farme Ihan vzpostaviti prašičerejo na svojih domačijah. "Odločili smo se namreč, da ob količinskem širjenju naše prireje dopolnimo tudi njeno organizacijo in vsebino na način organiziranja razpršene vzreje pri zainteresiranih kmetih po državi," je danes v Gornji Radgoni dejal mag. Marko Višner, direktor Farme Ihan. Ta družba je na svojem tradicionalnem razstavnem prostoru v Gornji Radgoni predstavila tudi vso potrebno tehnologijo iz svoje proizvodnje, ki omogoča visoko produktivnost pri vzreji prašičev na slovenskih kmetijah.

Sicer pa je tudi današnji tradicionalni dan prašičerejcev v znamenju dopovedovanja o nesmiselnosti ukinitve posebnih carinskih dajatev na uvoz svinjskega mesa, ki ga je sprejelo Ministrstvo za kmetijstvo RS prav v času, ko so v državah izvoznicah svinjskega mesa v Slovenijo rejcem povišali izvozne stimulacije. Tak ukrep, ki je v neposrednem nasprotju s politiko ohranjanja naravnega ravnovesja in zmanjševanjem tveganja pri oskrbi slovenskih potrošnikov z mesom, bo zavrl evropsko primerljive pogoje gospodarjenja v prašičereji. Zaradi tega so slovenski prašičerejci že prejšnji teden poslali ministrom slovenske vlade in poslancem državnega zbora RS odprto pismo, v katerem opozarjajo na gospodarske posledice ukinitve posebnih carinskih dajatev na uvoz svinjskega mesa v Sloveniji. Pozvali so k takojšnji vzpostavitvi prejšnjega stanja oziroma evropsko primerljivih pogojev v tej živinorejski branži. V odprtem pismu so slovenski prašičerejci predstavili in utemeljili razloge za vzpostavitev evropsko primerljivih pogojev gospodarjenja. "Če izpolnjujemo vse tehnološke standarde, ki jih zahteva država zaradi primerljivosti z Evropo, je nekaj najbolj normalnega, da bi imeli tudi vse evropsko primerljive ekonomske pogoje za poslovanje," je v pričakovanju takojšnje ponovne vzpostavitve evropsko primerljivih pogojev v prašičerejski branži danes tudi pred številnimi kmeti, ki se zanimajo za okrepitev svoje dejavnosti z vzpostavitvijo reje prašičev na svojih domačijah, dejal mag. Marko Višnar, direktor Farme Ihan.