O-STA

NLB povezuje podjetja in vlagatelje: organizacija nove izdaje delnic družbe Gorenje

Danes, 20. novembra je družba Gorenje gospodinjski aparati, d.d. začela s prodajo novo izdanih delnic javnosti. Vse postopke v zvezi z organizacijo in izvedbo vpisa in vplačila delnic v Sloveniji za Gorenje izvaja NLB. Z organizacijo izdaj vrednostnih papirjev povezujemo podjetja in vlagatelje ter s tem zagotavljamo nove vire financiranja najboljšim slovenskim podjetjem.

Javnosti je ponujeno 10.440.835 novih delnic družbe Gorenje po ceni 4,31 evra za delnico. Skupna emisijska vrednost novih delnic bo tako znašala do 45 milijonov evrov.

Dokapitalizacija bo potekala v dveh krogih. V prvem krogu Gorenje nagovarja obstoječe delničarje, v drugem krogu, ki je razdeljen na dva koraka, pa najprej svoje zaposlene in nato nove investitorje. Delnice bodo ponujene v Sloveniji in na Poljskem, kjer bo Gorenje k dokapitalizaciji povabilo institucionalne in male investitorje. Vse delnice Gorenja bodo predvidoma do konca letošnjega leta kotirale na Ljubljanski borzi, poleg te pa tudi na Varšavski borzi. Sredstva zbrana v tej dokapitalizaciji bo Gorenje namenilo za zmanjševanje zadolženosti ter financiranje projektov, ki so načrtovani v osveženem strateškem načrtu za obdobje 2014 do 2018.

NLB je v zadnjem letu uspešno organizirala in izvedla že več izdaj različnih podjetniških vrednostnih papirjev (delnic, obveznic, komercialnih zapisov). Dodatne informacije glede financiranja z izdajo vrednostnih papirjev lahko dobite v NLB d.d., Sektor investicijskega bančništva, Poslovalnica za podjetniške finance, Trg republike 2, Ljubljana, telefon 01/ 476 51 04.