O-STA

Prvi rok za oddajo vlog na RNP 2013 podaljšan do 16.12.2013

Javna agencija SPIRIT Slovenija obvešča, da je prišlo do sprememb in dopolnitev Javnega povabila podjetjem za sodelovanje v "Program za spodbujanje novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013.

Med pomembnimi spremembami je podaljšanje roka za oddajo prijav, tako da morajo prijave projektnih predlogov za obravnavo na prvem odpiranju prispeti na naslov agencije do ponedeljka16.12.2013 do 10. ure.
Javna agencija SPIRIT Slovenija je 25. oktobra 2013 v Uradnem listu objavila javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v razpisu RNP 2013 v višini 30 milijonov EUR. Predmet javnega povabila je zbiranje posameznih prijav oziroma projektnih predlogov podjetij za sodelovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013 (v nadaljevanju RNP 2013). Prijava posameznega razvojno raziskovalnega projekta mora vključevati izvajanje aktivnosti, z namenom ustvarjanja novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, blagovnih znamk, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj, poslovnih praks in trženja razvijajo nove, oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.
V petek 22.11. 2013 pa so v Uradnem listu objavili Spremembe in dopolnitve Javnega povabila podjetjem za sodelovanje v "PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 - RNP 2013".

Tako je sedmi točki javnega povabila (7. Oddaja prijave na javno povabilo) spremenjen peti odstavek, ki se po novem glasi: "Prijave projektnih predlogov morajo prispeti na naslov agencije:
- do ponedeljka 16.12.2013 do 10. ure za obravnavo na prvem odpiranju,
- do srede 15.1.2014 do 10. ure za obravnavo na drugem odpiranju,
- do petka 14.2.2014 do 10. ure za obravnavo na tretjem odpiranju.

Spremembe in dopolnitve javnega povabila bodo objavljene na spletni strani agencije www.spiritslovenia.si in v Uradnem listu.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/11/25/prvi-rok-za-oddajo-vlog-na-rnp-2013-podaljsan-16-12-2013/