O-STA

Dejavniki uspeha majhnih podjetij

Vodenje manjšega podjetja postaja zaradi pozitivnih lastnosti vse bolj oprijemljiva želja vsakega posameznika, ki si želi priložnosti, da postane sam svoj šef in ustvarja delovna mesta. Ne glede na privlačnost omenjenega, pa se mora zavedati tudi tega, da posledice neuspeha v veliki večini nosi sam.

Podjetništvo ni preprosto, a obstaja kar nekaj ključnih dejavnikov, ki lahko vstop vanj olajšajo oziroma omogočijo, da se z njim soočite.

1. Določite prioritete
Vsak dan pričnite s seznamom stvari, ki jih je potrebno opraviti na delovnem mestu, obenem pa določite, katere stvari so prednostne narave. Sistem dela in organiziranost sta v življenju podjetnika mnogokrat vzrok njegovega uspeha ali neuspeha.

2. Zaupanje v ljudi, s katerimi poslujete
Pri delu, ki obsega velik del življenja podjetnika, saj se realno njegov delovnik nikdar ne konča, je zaupanje izjemnega pomena. Zaupati je potrebno ljudem, s katerimi poslujete, prav tako pa morate zaupati svojim zaposlenim - brez zaupanja se namreč ustvarja negativno delovno okolje, ki ne prinaša pozitivnih vplivov za nadaljnje delo.

3. Spoštljiv odnos do vseh vpletenih v poslovni proces
Razmišljanje o vseh, kot o strankah, je ključnega pomena. Stranke, dobavitelji, zaposleni in ostali vpleteni v poslovni proces morajo in si zaslužijo imeti občutek pomembnosti, saj bo le tako njihov doprinos lahko vidno prispeval k dobrobiti podjetja

Seveda obstaja še veliko dejavnikov, zaradi katerih podjetnik uspe, a v kolikor navedene vključite v vaš vsakdanji delovni proces, se vam bo to dolgoročno prav gotovo obrestovalo.

Pripravil Luka Kalaš, DATA

http://data.si/blog/2013/11/25/dejavniki-uspeha-majhnih-podjetij/