O-STA

V letu 2014 več sredstev za javna dela

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v letu 2014 za javna dela namenilo preko 40 mio EUR, za vse programe aktivne politike zaposlovanja pa 131,5 milijonov EUR ali 6 % več kot letos. V javna dela bo v letu 2014 predvidoma vključenih 9000 dolgotrajno brezposelnih oseb, kar je skoraj še enkrat toliko kot v letošnjem letu.

Ministrica je poudarila, da se bodo letos prvič uvajali tudi razvojni programi javnih del s ciljem spodbujanja ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti socialnih podjetij za zaposlovanje ranljivih skupin. Na podlagi določb novele Zakona o urejanju trga se bodo lahko v letu 2014 vključevale v programe javnih del dolgotrajno brezposelne osebe, torej brezposelne osebe, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, in sicer z namenom njihove ponovne delovne in socialne vključenosti. Pomembna novost pri pripravi javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2014 je tudi uvajanje razvojnih programov javnih del s ciljem spodbujanja ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti socialnih podjetij tipa B za zaposlovanje ranljivih skupin oseb (razvojni programi socialnega podjetništva).

Glede na uvajanje razvojnih programov socialnega podjetništva ima javno povabilo dva sklopa, in sicer:

· SKLOP 1, ki je namenjen "klasičnim programom javnih del", za ta sklop se namenjajo sredstva v višini 21 mio EUR in

· SKLOP 2, ki je namenjen izvajanju razvojnih programov socialnega podjetništva, za ta sklop se namenjajo sredstva v višini 2 mio EUR.

Razvojni programi socialnega podjetništva se bodo lahko izvajali največ dve leti in bodo namenjeni:

· razvoju poslovne ideje, pripravi poslovnega načrta ter ustanovitvi socialnega podjetja tipa B in

· razvoju novih dejavnosti v že ustanovljenih socialnih podjetjih tipa B.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/11/28/v-letu-2014-vec-sredstev-za-javna-dela/