O-STA

Se Sloveniji končno obetajo boljši časi?

Evropska komisija v svojem letnem poročilu o malih in srednje velikih podjetjih (MSP) ugotavlja, da naj bi se v primerjavi z letom 2012 skupna zaposlenost v MSP v letošnjem letu povečala za 0,3 odstotka, dodana vrednost pa naj bi se povečala za 1 odstotek. Pozitiven trend naj bi se nadaljeval tudi v prihodnjem letu.

MSP potrebovala več časa za okrevanje

Podatki med drugim tudi kažejo, da so bile lani izgube delovnih mest pogostejše v ranljivih državah članicah, vendar se je tudi tam trend upadanja upočasnil. Čeprav so bila evropska MSP v začetku krize odpornejša kot velika podjetja, so zaradi šibkega domačega povpraševanja potrebovala več časa za okrevanje.

V Evropski uniji je bilo leta 2012 MSP predstavljala 66,5 odstotka vseh delovnih mest v EU - registriranih je bilo 20,4 milijona MSP, ki so zaposlovala 86,8 milijonov ljudi. V Evropski uniji je večina MSP tako imenovanih mikro podjetij.

Spodbudni podatki za Slovenijo

Podatki za Slovenijo kažejo, da je bilo leta 2012 več kot 108.000 MSP, ki so zaposlovala okrog 420.000 ljudi in proizvedla za približno 11 milijard evrov dodane vrednosti. MSP so lani predstavljala 99,8 odstotka vseh podjetij v Sloveniji in so prispevala 64,1 odstotka dodane vrednosti ter 71,7 odstotka vseh delovnih mest v zasebnem nefinančnem sektorju. Čeprav slovenska MSP še vedno čutijo posledice gospodarske krize, zlasti gradbeni sektor, so obeti za 2013 bolj pozitivni.

Vir: DELO

http://data.si/blog/2013/11/29/se-sloveniji-koncno-obetajo-boljsi-casi/