O-STA

Nova finančna sredstva za zaposlovanje mladih

Jamstvo za mlade je sklop 38 ukrepov, ki jih koordinira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je namenjeno mladim v starosti med 15 do 29 let, katerim bo v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje ponujena zaposlitev, usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja.

Ukrepe so predlagala tudi druga ministrstva, pristojna za gospodarstvo, šolstvo, kulturo in kmetijstvo in naj bi bila prilagojena mladim glede na doseženo raven izobrazbe. Ciljna skupina obsega 37.000 mladih, ki se letno vpišejo v evidenco brezposelnih.

V letu 2014 bo tako vključno s pobudo za mlade YEI namenjeno 76 milijonov EUR za izboljšanje možnosti mladih za zaposlitev, v letu 2015 pa 77 milijonov EUR. Po mnenju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo Jamstvo za mlade ob predpostavki gospodarske rasti od leta 2015 resnično prispevalo k izboljšanju stanja na področju zaposlovanja mladih.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

http://data.si/blog/2013/12/02/nova-financna-sredstva-za-zaposlovanje-mladih/